Základní
škola

Školní družina

Školní družina je určena dětem první až páté třídy a přístupná denně od 6,30 do 16,15 hodin. Má dvě oddělení - 1.oddělení pro mladší děti využívá pro své aktivity hernu v přízemí,  2. oddělení se staršími dětmi je umístěno v prostorách půdní vestavby - má  hernu a místnost pro volnočasové aktivity.

Co nabízíme

 • aktivní a smysluplné trávení volného času s ostatními žáky
 • sportovní a spontánní aktivity na školní zahradě
 • návštěvu zájmových kroužků (Keramika, Hrátky s flétnou, Výtvarný kroužek, Zálesák, Stolní tenis, Hrajeme si spolu, Fotbal a Florbal, Veselá věda, Taneční kroužek).

S přihlášením do školní družiny je spjato zaplacení úplaty ve výši 300,- za pololetí školního roku.

Režim školní družiny

6,30 - 7,30 ranní družina (společenské a stolní hry, relaxace)
konec výuky oběd
12,30 - 13,30 rekreační a odpočinková činnost
(stolní,společenské, konstruktivní činnosti, volná kresba
  námětové,socializační, individuální hry, stavění ze stavebnic)

 

13,30 - 15,00

zájmová činnost (pracovní, výtvarná, tělovýchovná, společenskovědní)
pohybové aktivity venku
celoroční družinová hra                                                                                                             
četba (kniha na pokračování), svačina

15,00 -16,15 odpočinkové aktivity (četba knih, didaktické a logické hry)
příprava do školy

Vychovatelky ŠD

Taťána Kotlařová (3. - 5. třída) Zdeňka Fojtíková (1. - 2. třída)
604 651 847  733 775 986
 • 28.05.2019
  thumb
  28. května od 9,00 hodin proběhne ve 3.třídě společné setkání se známými osobnostmi Hlučínska. 
 • 02.05.2019
  thumb

  Podle ustanovení § 24,ods. 2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji ve dnech 2.-3.5. 2019 ředitelské volno.

  Mgr. Monika Kamradková, ředitelka školy, v Hlučíně – Darkovičkách, 15.4.2019 

   

 • 05.04.2019
  thumb
  pátek 5. dubna 2019 se zapojuje naše škola do celostátní akce "Ukliďme Česko". Jednotlivé třídy se rozmístí do nejbližšího okolí naší školy a společnými silami přispějeme k čístotě Darkoviček.
 • 01.04.2019
  thumb
  Ve dnech 1. - 5. dubna 2019 bude u školy přistaven sběrový kontejner na papír. Sběr mohou nosit děti, rodiče, zaměstnanci školy, vítáme také zapojení ostatních obyvatel Darkoviček. 
 • 23.02.2019
  thumb

  Klub rodičů při ZŠ Hlučín-Darkovičky pořádá v sobotu 23.2.2019 MAŠKARNÍ KARNEVAL. Zahájení ve 14:00 v KD DARKOVIČKY.

 • 11.02.2019
  thumb
  Usměvavé lyžování proběhne od 11. 2. 2019 do 15. 2. 2019. Bližší informace na letáčku.