Základní
škola

Týmová spolupráce

Týmová spolupráce ve sboru

Dobře fungující tým a dobrý kolektiv je jedna z věcí, kterých si lidé v práci nejvíce cení. Tak je to i u nás ve škole, kde všichni táhneme za jeden provaz.

 • Společně se podílíme na plánování rozvoje naší školy a školky.
 • Pracujeme týmově. Máme vytvořeny pracovní skupiny - skupina: Kultura a klima školy, Učební proces, Škola a komunita, Rozvoj a vedení školy. Ve skupinách plánujeme dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé cíle, různé aktivity a akce školy, které postupně realizujeme.
 • Sdílíme navzájem veškeré poznatky z učebního a výchovně - vzdělávacího procesu nejen interně v ZŠ, ale i s MŠ. Sdílíme také veškeré nápady, připomínky a podněty.
 • Vytváříme příležitosti ke společnému setkávání nejen na půdě školy, školky, ale i mimo ni.

        Navzájem uskutečňujeme:

 • Společné náslechy ve třídách ZŠ, ŠD a MŠ.
 • Vedení interních mentorů, které nám pomáhá  profesně se rozvíjet a získávat více zkušeností a pedagogických dovedností.
 • Spolupráce pedagog – asistentka pedagoga.
 • Párová výuka: společné plánování výuky, vyhodnocování a reflexe vzdělávacích cílů pedagog ZŠ - pedagog ZŠ, pedagog ZŠ – asistentka pedagoga, pedagog ZŠ – pedagog  MŠ.
 • Spolupráce a společné sdílení mezi ŠD – MŠ.
 • Teambuildingové aktivity.
 • Společné vzdělávací sborovny napříč školou.

        Komunikace mezi našimi zaměstnanci:

 • osobní
 • pracovní e-mail
 • Microsoft Teams v on-line prostředí

        Jaký je náš tým?

 • Loajální - vstřícný - empatický - flexibilní - tolerantní - houževnatý - tvořivý - odpovědný - spolehlivý - svědomitý - kamarádský.
 • V našem týmu v pravidelných intervalech vyhodnocujeme míru efektivity své pedagogické práce tak, aby docházelo v co největším osobním posunu při učení dětí.
 • 25.02.2023
  thumb
  Klub rodičů při ZŠ Hlučín-Darkovičky pořádá v sobotu 25.2.2023 MAŠKARNÍ KARNEVAL. Zahájení ve 14:00 v KD DARKOVIČKY. 
 • 03.02.2023
  thumb

  V době pololetních a jarních prázdnin můžete využít volnočasové aktivity v DDM Hlučín. Podrobnější informace v přiložených dokumentech. Přihlášky na www.ddmhlucin.cz.

 • 18.11.2022
  thumb
  Podle ustanovení § 24,ods. 2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji dne 18. 11. 2022 ředitelské volno.
 • 12.11.2022
  thumb
  Klub rodičů při ZŠ Hlučín-Darkovičky pořádá v sobotu 12. 11. 2022 od 20:00 v KD Darkovičky tradiční ŠKOLNÍ VEČÍREK, který je stejně jako v předchozích letech v duchu "Dobře se bav a protancuj střevíce". 
 • 04.10.2022
  thumb
  Kroužek zábavných vědeckých pokusů pro děti 1. - 5. třídy bude na naší škole zahájen v úterý 4. 10. 2022 v době od 13:30 do 14:30 hodin. Podrobnější informace získáte na www.veselaveda.cz.
 • 03.10.2022
  thumb
  Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2022 - 2023. Schůzky budou zahájeny v týdnu 3. - 7. 10. 2022, vyjímku mají kroužky jiných organizací. Bližší informace k termínům a platbám jednotlivých kroužků si můžete přečíst v přiloženém dokumentu.