Základní
škola

Týmová spolupráce

Týmová spolupráce ve sboru

Dobře fungující tým a dobrý kolektiv je jedna z věcí, kterých si lidé v práci nejvíce cení. Tak je to i u nás ve škole, kde všichni táhneme za jeden provaz.

 • Společně se podílíme na plánování rozvoje naší školy a školky.
 • Pracujeme týmově. Máme vytvořeny pracovní skupiny - skupina: Kultura a klima školy, Učební proces, Škola a komunita, Rozvoj a vedení školy. Ve skupinách plánujeme dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé cíle, různé aktivity a akce školy, které postupně realizujeme.
 • Sdílíme navzájem veškeré poznatky z učebního a výchovně - vzdělávacího procesu nejen interně v ZŠ, ale i s MŠ. Sdílíme také veškeré nápady, připomínky a podněty.
 • Vytváříme příležitosti ke společnému setkávání nejen na půdě školy, školky, ale i mimo ni.

        Navzájem uskutečňujeme:

 • Společné náslechy ve třídách ZŠ, ŠD a MŠ.
 • Vedení interních mentorů, které nám pomáhá  profesně se rozvíjet a získávat více zkušeností a pedagogických dovedností.
 • Spolupráce pedagog – asistentka pedagoga.
 • Párová výuka: společné plánování výuky, vyhodnocování a reflexe vzdělávacích cílů pedagog ZŠ - pedagog ZŠ, pedagog ZŠ – asistentka pedagoga, pedagog ZŠ – pedagog  MŠ.
 • Spolupráce a společné sdílení mezi ŠD – MŠ.
 • Teambuildingové aktivity.
 • Společné vzdělávací sborovny napříč školou.

        Komunikace mezi našimi zaměstnanci:

 • osobní
 • pracovní e-mail
 • Microsoft Teams v on-line prostředí

        Jaký je náš tým?

 • Loajální - vstřícný - empatický - flexibilní - tolerantní - houževnatý - tvořivý - odpovědný - spolehlivý - svědomitý - kamarádský.
 • V našem týmu v pravidelných intervalech vyhodnocujeme míru efektivity své pedagogické práce tak, aby docházelo v co největším osobním posunu při učení dětí.
 • 17.06.2023
  thumb

  V sobotu 17. 6. 2023 proběhne na hřišti v Darkovičkách od 14,00 "Den dětí, aneb Darkovičky se baví". Na tuto akci vás srdečně zve Klub rodičů a ZŠ.

   

 • 12.05.2023
  thumb
  Srdečně zveme všechny rodiče a prarodiče v pátek 12. 5. 2023 na společné setkání dětí a dospělých. Sejdeme se v 17,00 v KD v Darkovičkách a společně oslavíme DEN MATEK.
 • 17.04.2023
  thumb

  V pátek 14. 4. 2023 se v naší škole konal zápis do 1. třídy školního roku 2023/2024. K zápisu se dostavilo 20 dětí. Všechny přijaté „předškoláky“ přivítáme ve škole ještě letos a to na akci „Hurá, budu školákem“, která se uskuteční vždy ve čtvrtek od 16.30h, v těchto termínech: 27. 4. 2023, 18. 5. 2023 a 8. 6. 2023.

   

 • 25.02.2023
  thumb
  Klub rodičů při ZŠ Hlučín-Darkovičky pořádá v sobotu 25.2.2023 MAŠKARNÍ KARNEVAL. Zahájení ve 14:00 v KD DARKOVIČKY. 
 • 03.02.2023
  thumb

  V době pololetních a jarních prázdnin můžete využít volnočasové aktivity v DDM Hlučín. Podrobnější informace v přiložených dokumentech. Přihlášky na www.ddmhlucin.cz.

 • 18.11.2022
  thumb
  Podle ustanovení § 24,ods. 2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji dne 18. 11. 2022 ředitelské volno.