Základní
škola

Týmová spolupráce

Týmová spolupráce ve sboru

Dobře fungující tým a dobrý kolektiv je jedna z věcí, kterých si lidé v práci nejvíce cení. Tak je to i u nás ve škole, kde všichni táhneme za jeden provaz.

 • Společně se podílíme na plánování rozvoje naší školy a školky.
 • Pracujeme týmově. Máme vytvořeny pracovní skupiny - skupina: Kultura a klima školy, Učební proces, Škola a komunita, Rozvoj a vedení školy. Ve skupinách plánujeme dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé cíle, různé aktivity a akce školy, které postupně realizujeme.
 • Sdílíme navzájem veškeré poznatky z učebního a výchovně - vzdělávacího procesu nejen interně v ZŠ, ale i s MŠ. Sdílíme také veškeré nápady, připomínky a podněty.
 • Vytváříme příležitosti ke společnému setkávání nejen na půdě školy, školky, ale i mimo ni.

        Navzájem uskutečňujeme:

 • Společné náslechy ve třídách ZŠ, ŠD a MŠ.
 • Vedení interních mentorů, které nám pomáhá  profesně se rozvíjet a získávat více zkušeností a pedagogických dovedností.
 • Spolupráce pedagog – asistentka pedagoga.
 • Párová výuka: společné plánování výuky, vyhodnocování a reflexe vzdělávacích cílů pedagog ZŠ - pedagog ZŠ, pedagog ZŠ – asistentka pedagoga, pedagog ZŠ – pedagog  MŠ.
 • Spolupráce a společné sdílení mezi ŠD – MŠ.
 • Teambuildingové aktivity.
 • Společné vzdělávací sborovny napříč školou.

        Komunikace mezi našimi zaměstnanci:

 • osobní
 • pracovní e-mail
 • Microsoft Teams v on-line prostředí

        Jaký je náš tým?

 • Loajální - vstřícný - empatický - flexibilní - tolerantní - houževnatý - tvořivý - odpovědný - spolehlivý - svědomitý - kamarádský.
 • V našem týmu v pravidelných intervalech vyhodnocujeme míru efektivity své pedagogické práce tak, aby docházelo v co největším osobním posunu při učení dětí.
 • 11.07.2022
  thumb
  V době od 11. 7. do 15. 7. 2022 proběhne v prostorách ZŠ Hlučín-Darkovičky PRÁZDNINOVÁ DRUŽINA, která je určena pro děti 1. - 3. tříd. Přihlášky a podrobnější informace obdrží děti navštěvující ŠD v průběhu měsíce dubna.
 • 30.06.2022
  thumb

  Podle ustanovení § 24,ods. 2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji dne 30. 6. 2022 ředitelské volno.

   

 • 09.12.2021
  thumb
  Dne 9. 12. 2021 proběhme od 16,30 do 20,00 hodin v KD v Hlučíně workshop, který je organizován v rámci projektu  MAP (místní akční plán Hlučínska) „Agrese je OK - naučte se ovládat agresi u dětí “.  Nutná rezervace (max. do 6.12.201) na email: maphlucinskors@seznam.cz.
 • 03.09.2021
  thumb
  Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2021 - 2022. Schůzky budou zahájeny v týdnu 11. - 14. 10. 2021, vyjímku mají kroužky jiných organizací. Bližší informace k termínům a platbám jednotlivých kroužků si můžete přečíst v přiloženém dokumentu.
 • 01.09.2021
  thumb
  Zahájení nového školního roku proběhne 1. září v 8:00 v TĚLOCVIČNĚ v Darkovičkách. Před slavnostním zahájením se můžete zúčastnit "Požehnání pro školáky" v místní kapli v 7,30. 
 • 01.09.2021
  thumb
  Obědy je možno odebírat od čtvrtku 2. 9. 2021. Nahlášení stravy lze provést přes www.strava.cz, nutno také nahlásit osobně v ZŠ od středy 1. 9. 2021. Bližší informace naleznete po otevření souboru.