Základní
škola

Týmová spolupráce

Týmová spolupráce ve sboru

Dobře fungující tým a dobrý kolektiv je jedna z věcí, kterých si lidé v práci nejvíce cení. Tak je to i u nás ve škole, kde všichni táhneme za jeden provaz.

 • Společně se podílíme na plánování rozvoje naší školy a školky.
 • Pracujeme týmově. Máme vytvořeny pracovní skupiny - skupina: Kultura a klima školy, Učební proces, Škola a komunita, Rozvoj a vedení školy. Ve skupinách plánujeme dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé cíle, různé aktivity a akce školy, které postupně realizujeme.
 • Sdílíme navzájem veškeré poznatky z učebního a výchovně - vzdělávacího procesu nejen interně v ZŠ, ale i s MŠ. Sdílíme také veškeré nápady, připomínky a podněty.
 • Vytváříme příležitosti ke společnému setkávání nejen na půdě školy, školky, ale i mimo ni.

        Navzájem uskutečňujeme:

 • Společné náslechy ve třídách ZŠ, ŠD a MŠ.
 • Vedení interních mentorů, které nám pomáhá  profesně se rozvíjet a získávat více zkušeností a pedagogických dovedností.
 • Spolupráce pedagog – asistentka pedagoga.
 • Párová výuka: společné plánování výuky, vyhodnocování a reflexe vzdělávacích cílů pedagog ZŠ - pedagog ZŠ, pedagog ZŠ – asistentka pedagoga, pedagog ZŠ – pedagog  MŠ.
 • Spolupráce a společné sdílení mezi ŠD – MŠ.
 • Teambuildingové aktivity.
 • Společné vzdělávací sborovny napříč školou.

        Komunikace mezi našimi zaměstnanci:

 • osobní
 • pracovní e-mail
 • Microsoft Teams v on-line prostředí

        Jaký je náš tým?

 • Loajální - vstřícný - empatický - flexibilní - tolerantní - houževnatý - tvořivý - odpovědný - spolehlivý - svědomitý - kamarádský.
 • V našem týmu v pravidelných intervalech vyhodnocujeme míru efektivity své pedagogické práce tak, aby docházelo v co největším osobním posunu při učení dětí.
 • 05.04.2024
  thumb
  V Pátek 5. 4. 2024 se žáci a zaměstnanci ZŠ Darkovičky již tradičně přidávají svou účastí k celorepublikové akci "Ukliďme Česko". 
 • 23.02.2024
  thumb
  V pátek 23. 2. 2023  se od 9:30 uskuteční v KD Darkovičky školní kolo RECITAČNÍ SOUTĚŽE. Zájemci mohou přijít podpořit děti naší ZŠ.
 • 13.02.2024
  thumb
  13. - 20. února 2024 se zapojujeme do "Týdne pro wellbeing ve škole", protože chceme školy, kde se všichni cítí dobře, navazují funkční a podpůrné vztahy a mohou naplno rozvinout svůj potenciál.
 • 09.10.2023
  thumb
  Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2023 - 2024. Schůzky budou zahájeny v týdnu 9. - 13. 10. 2023, vyjímku mají kroužky jiných organizací, které probíhají již od září (Sportovní gymnastika). Bližší informace k termínům a platbám jednotlivých kroužků si můžete přečíst v přiloženém dokumentu.
 • 29.09.2023
  thumb
  Podle ustanovení § 24,ods. 2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji dne 29. 9. 2023 ředitelské volno.
 • 26.09.2023
  thumb
  Kroužek zábavných vědeckých pokusů pro děti 1. - 5. třídy bude na naší škole zahájen v úterý 10. 10. 2023 v době od 13:30 do 14:30 hodin. Podrobnější informace získáte na www.veselaveda.cz.