Základní
škola

Téma roku 2018/2019 - Matematika je zábava

Jsou jedna a jedna víc než dvě?

Školní rok 2018/2019 základní školy a mateřské školy v Hlučíně-Darkovičkách probíhal ve znamení matematiky a byl provázen heslem „Autobusem se zvířátky cestujeme tam a zpátky“.

Pokusili jsme přiblížit výuku matematiky nejen rodičům našich školáků, ale dokonce i dětem a kolegyním ve školce. Učili jsme zájemce proniknout do tajů matematiky a nebát se nových zkušeností a přístupů!

A tak se stalo, že matematika nás provázela celým rokem nejen ve vyučování, ale i při různých dalších příležitostech. Pro rodiče i děti bylo připraveno několik akcí, především matematické kavárničky, které byly zahájeny již podzimní besedou s PhDr. Jitkou Michnovou a PhDr. Evou Bomerovou (spoluautorky učebnice matematiky podle prof. Hejného). Při dalším setkání si pak mohli rodiče spolu se svými dětmi vyzkoušet práci v různých matematických prostředích, zapřemýšlet nad některými příklady, ale také se odreagovat u dobré kávy a zákusku. Leckdy to byl školák, který pomáhal svému tátovi nebo mámě s příkladem, vysvětloval, pomáhal s řešením. A jakou odezvu měla akce u rodičů? „Hezké a poučné odpoledne.“ „Skvělá organizace, děti se radovaly.“ „Bylo to prima.“ „Paráda.“

S matematikou se seznamují také předškolní děti. V uplynulých měsících se starší děti ze školky vypravily se svými učitelkami do školy hned třikrát, aby se učily společně se školáky. Absolvovaly zde ve třetí, čtvrté a v páté třídě párovou výuku matematiky, kdy se společně věnovali krychlovým stavbám, krokování a zlomkům. Snažíme se tak týmovou prací efektivně propojovat činnost mateřské a základní školy. Spolupracují nejen učitelky, ale i děti. Školáci zde plní úlohu garanta dítěti ze školky. Vedou svého mladšího spolužáka, radí mu, pomáhají, prezentují a hodnotí společnou činnost.

Nadšení ze společné výuky inspirovalo paní učitelky k realizaci matematické dílny, kdy do školky zavítali školáci ze třetí třídy za těmi nejmenšími – tématem této dílny byly číselné představy a geometrické tvary.

A jsou opravdu jedna a jedna víc než dvě? Pro nás ano. Chceme, aby se děti v matematice naučily nejen dobře počítat, ale aby získaly také přidanou hodnotu – naučily se přemýšlet a svá tvrzení, ke kterým samostatně dojdou, obhajovat. Chceme, aby matematika vycházela ze zkušeností dětí, vedla k rozvoji osobnosti každého žáka, nabízela různé způsoby řešení a otevřenou diskuzi mezi žáky. Zároveň má odbourávat strach a nejistotu a přinášet radost z poznání.

Matematika se u nás neučí, matematika se žije!

 • 18.11.2022
  thumb
  Podle ustanovení § 24,ods. 2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji dne 18. 11. 2022 ředitelské volno.
 • 12.11.2022
  thumb
  Klub rodičů při ZŠ Hlučín-Darkovičky pořádá v sobotu 12. 11. 2022 od 20:00 v KD Darkovičky tradiční ŠKOLNÍ VEČÍREK, který je stejně jako v předchozích letech v duchu "Dobře se bav a protancuj střevíce". 
 • 04.10.2022
  thumb
  Kroužek zábavných vědeckých pokusů pro děti 1. - 5. třídy bude na naší škole zahájen v úterý 4. 10. 2022 v době od 13:30 do 14:30 hodin. Podrobnější informace získáte na www.veselaveda.cz.
 • 03.10.2022
  thumb
  Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2022 - 2023. Schůzky budou zahájeny v týdnu 3. - 7. 10. 2022, vyjímku mají kroužky jiných organizací. Bližší informace k termínům a platbám jednotlivých kroužků si můžete přečíst v přiloženém dokumentu.
 • 01.09.2022
  thumb
  HARMONOGRAM 1. TÝDNE ŠKOLNÍHO ROKU
 • 01.09.2022
  thumb
  Zahájení nového školního roku proběhne 1. září v 8:00 na ZAHRADĚ ZŠ (v nepříznivém počasí v tělocvičně) v Darkovičkách. Součástí bude také "Požehnání pro školáky". Těší se na vás učitelé a pracovníci školy.