Základní
škola

Téma roku 2018/2019 - Matematika je zábava

Jsou jedna a jedna víc než dvě?

Školní rok 2018/2019 základní školy a mateřské školy v Hlučíně-Darkovičkách probíhal ve znamení matematiky a byl provázen heslem „Autobusem se zvířátky cestujeme tam a zpátky“.

Pokusili jsme přiblížit výuku matematiky nejen rodičům našich školáků, ale dokonce i dětem a kolegyním ve školce. Učili jsme zájemce proniknout do tajů matematiky a nebát se nových zkušeností a přístupů!

A tak se stalo, že matematika nás provázela celým rokem nejen ve vyučování, ale i při různých dalších příležitostech. Pro rodiče i děti bylo připraveno několik akcí, především matematické kavárničky, které byly zahájeny již podzimní besedou s PhDr. Jitkou Michnovou a PhDr. Evou Bomerovou (spoluautorky učebnice matematiky podle prof. Hejného). Při dalším setkání si pak mohli rodiče spolu se svými dětmi vyzkoušet práci v různých matematických prostředích, zapřemýšlet nad některými příklady, ale také se odreagovat u dobré kávy a zákusku. Leckdy to byl školák, který pomáhal svému tátovi nebo mámě s příkladem, vysvětloval, pomáhal s řešením. A jakou odezvu měla akce u rodičů? „Hezké a poučné odpoledne.“ „Skvělá organizace, děti se radovaly.“ „Bylo to prima.“ „Paráda.“

S matematikou se seznamují také předškolní děti. V uplynulých měsících se starší děti ze školky vypravily se svými učitelkami do školy hned třikrát, aby se učily společně se školáky. Absolvovaly zde ve třetí, čtvrté a v páté třídě párovou výuku matematiky, kdy se společně věnovali krychlovým stavbám, krokování a zlomkům. Snažíme se tak týmovou prací efektivně propojovat činnost mateřské a základní školy. Spolupracují nejen učitelky, ale i děti. Školáci zde plní úlohu garanta dítěti ze školky. Vedou svého mladšího spolužáka, radí mu, pomáhají, prezentují a hodnotí společnou činnost.

Nadšení ze společné výuky inspirovalo paní učitelky k realizaci matematické dílny, kdy do školky zavítali školáci ze třetí třídy za těmi nejmenšími – tématem této dílny byly číselné představy a geometrické tvary.

A jsou opravdu jedna a jedna víc než dvě? Pro nás ano. Chceme, aby se děti v matematice naučily nejen dobře počítat, ale aby získaly také přidanou hodnotu – naučily se přemýšlet a svá tvrzení, ke kterým samostatně dojdou, obhajovat. Chceme, aby matematika vycházela ze zkušeností dětí, vedla k rozvoji osobnosti každého žáka, nabízela různé způsoby řešení a otevřenou diskuzi mezi žáky. Zároveň má odbourávat strach a nejistotu a přinášet radost z poznání.

Matematika se u nás neučí, matematika se žije!

 • 05.04.2024
  thumb
  V Pátek 5. 4. 2024 se žáci a zaměstnanci ZŠ Darkovičky již tradičně přidávají svou účastí k celorepublikové akci "Ukliďme Česko". 
 • 23.02.2024
  thumb
  V pátek 23. 2. 2023  se od 9:30 uskuteční v KD Darkovičky školní kolo RECITAČNÍ SOUTĚŽE. Zájemci mohou přijít podpořit děti naší ZŠ.
 • 13.02.2024
  thumb
  13. - 20. února 2024 se zapojujeme do "Týdne pro wellbeing ve škole", protože chceme školy, kde se všichni cítí dobře, navazují funkční a podpůrné vztahy a mohou naplno rozvinout svůj potenciál.
 • 09.10.2023
  thumb
  Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2023 - 2024. Schůzky budou zahájeny v týdnu 9. - 13. 10. 2023, vyjímku mají kroužky jiných organizací, které probíhají již od září (Sportovní gymnastika). Bližší informace k termínům a platbám jednotlivých kroužků si můžete přečíst v přiloženém dokumentu.
 • 29.09.2023
  thumb
  Podle ustanovení § 24,ods. 2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji dne 29. 9. 2023 ředitelské volno.
 • 26.09.2023
  thumb
  Kroužek zábavných vědeckých pokusů pro děti 1. - 5. třídy bude na naší škole zahájen v úterý 10. 10. 2023 v době od 13:30 do 14:30 hodin. Podrobnější informace získáte na www.veselaveda.cz.