Základní
škola

Téma roku 2018/2019 - Matematika je zábava

Jsou jedna a jedna víc než dvě?

Školní rok 2018/2019 základní školy a mateřské školy v Hlučíně-Darkovičkách probíhal ve znamení matematiky a byl provázen heslem „Autobusem se zvířátky cestujeme tam a zpátky“.

Pokusili jsme přiblížit výuku matematiky nejen rodičům našich školáků, ale dokonce i dětem a kolegyním ve školce. Učili jsme zájemce proniknout do tajů matematiky a nebát se nových zkušeností a přístupů!

A tak se stalo, že matematika nás provázela celým rokem nejen ve vyučování, ale i při různých dalších příležitostech. Pro rodiče i děti bylo připraveno několik akcí, především matematické kavárničky, které byly zahájeny již podzimní besedou s PhDr. Jitkou Michnovou a PhDr. Evou Bomerovou (spoluautorky učebnice matematiky podle prof. Hejného). Při dalším setkání si pak mohli rodiče spolu se svými dětmi vyzkoušet práci v různých matematických prostředích, zapřemýšlet nad některými příklady, ale také se odreagovat u dobré kávy a zákusku. Leckdy to byl školák, který pomáhal svému tátovi nebo mámě s příkladem, vysvětloval, pomáhal s řešením. A jakou odezvu měla akce u rodičů? „Hezké a poučné odpoledne.“ „Skvělá organizace, děti se radovaly.“ „Bylo to prima.“ „Paráda.“

S matematikou se seznamují také předškolní děti. V uplynulých měsících se starší děti ze školky vypravily se svými učitelkami do školy hned třikrát, aby se učily společně se školáky. Absolvovaly zde ve třetí, čtvrté a v páté třídě párovou výuku matematiky, kdy se společně věnovali krychlovým stavbám, krokování a zlomkům. Snažíme se tak týmovou prací efektivně propojovat činnost mateřské a základní školy. Spolupracují nejen učitelky, ale i děti. Školáci zde plní úlohu garanta dítěti ze školky. Vedou svého mladšího spolužáka, radí mu, pomáhají, prezentují a hodnotí společnou činnost.

Nadšení ze společné výuky inspirovalo paní učitelky k realizaci matematické dílny, kdy do školky zavítali školáci ze třetí třídy za těmi nejmenšími – tématem této dílny byly číselné představy a geometrické tvary.

A jsou opravdu jedna a jedna víc než dvě? Pro nás ano. Chceme, aby se děti v matematice naučily nejen dobře počítat, ale aby získaly také přidanou hodnotu – naučily se přemýšlet a svá tvrzení, ke kterým samostatně dojdou, obhajovat. Chceme, aby matematika vycházela ze zkušeností dětí, vedla k rozvoji osobnosti každého žáka, nabízela různé způsoby řešení a otevřenou diskuzi mezi žáky. Zároveň má odbourávat strach a nejistotu a přinášet radost z poznání.

Matematika se u nás neučí, matematika se žije!

 • 17.06.2023
  thumb

  V sobotu 17. 6. 2023 proběhne na hřišti v Darkovičkách od 14,00 "Den dětí, aneb Darkovičky se baví". Na tuto akci vás srdečně zve Klub rodičů a ZŠ.

   

 • 12.05.2023
  thumb
  Srdečně zveme všechny rodiče a prarodiče v pátek 12. 5. 2023 na společné setkání dětí a dospělých. Sejdeme se v 17,00 v KD v Darkovičkách a společně oslavíme DEN MATEK.
 • 17.04.2023
  thumb

  V pátek 14. 4. 2023 se v naší škole konal zápis do 1. třídy školního roku 2023/2024. K zápisu se dostavilo 20 dětí. Všechny přijaté „předškoláky“ přivítáme ve škole ještě letos a to na akci „Hurá, budu školákem“, která se uskuteční vždy ve čtvrtek od 16.30h, v těchto termínech: 27. 4. 2023, 18. 5. 2023 a 8. 6. 2023.

   

 • 25.02.2023
  thumb
  Klub rodičů při ZŠ Hlučín-Darkovičky pořádá v sobotu 25.2.2023 MAŠKARNÍ KARNEVAL. Zahájení ve 14:00 v KD DARKOVIČKY. 
 • 03.02.2023
  thumb

  V době pololetních a jarních prázdnin můžete využít volnočasové aktivity v DDM Hlučín. Podrobnější informace v přiložených dokumentech. Přihlášky na www.ddmhlucin.cz.

 • 18.11.2022
  thumb
  Podle ustanovení § 24,ods. 2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji dne 18. 11. 2022 ředitelské volno.