Základní
škola

Lidé

Mgr. Monika Kamradková

ředitelka školy

Mgr. Monika Kamradková

* 1973

Vzdělání:
1988-1992 Střední pedagogická škola Krnov, Učitelství pro mateřské školy
1992-1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc, obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy
1997-2000 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, obor Speciální pedagogika rozšiřující (státní zkouška z logopedie)
2008-2010 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, obor Specializační studium pro vedoucí pedagogické pracovníky - školský management

Kurzy (zásadní kurzy, které ovlivnily mé učení a pojetí vzdělávání):
Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)
sebezkušenostní výcvikový kurz - Moderní škola
Mentorské dovednosti - Mentoring a peer learning (výcvikový kurz)
Interní mentor pro oblast rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti
Letní škola projektu Spirála (rozvoj čtenářství)
Jazykový kurz Malta "Fluent English"

Praxe:
1996-2005 Základní škola Hlučín - Rovniny - učitelka 1. stupně, školní logopedka
2005-2008 Základní škola HLučín - Rovniny - zástupce ředitele školy pro 1. stupeň
od r. 2008 Základní škola Hlučín - Darkovičky - ředitelka školy

Záliby:
moje rodina, lyžování, turistika

Mgr. Miroslava Foltýnková

učitelka 1. stupně

Mgr. Miroslava Foltýnková

 

Vzdělání:
1984-1988 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, obor Učitelství 1. stupně základní školy
1997-2001 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, obor Speciální pedagogika rozšiřující (státní zkouška z logopedie a ze specifických poruch učení)

Kurzy a programy:
vzdělávací kurz Nanečisto
Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)
Rozvoj kompetencí učitelů - Moderní pedagogické metody
Strategie čtenářské gramotnosti pro 1. stupeň základní školy
sebezkušenostní výcvikový kurz - Moderní škola
Typologie MBTI a její využití v mateřské a základní škole
Letní škola matematiky s metodou prof. Hejného pro pokročilé   

Strategie čtenářské gramotnosti

Dílna čtení a psaní

Interní mentor pro oblast rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti

Konference pro učitele 1.stupně

Metody aktivního učení

Neklidné dítě

Třídní klima - jak ho utvářet, jak s ním pracovat, jak ho zjišťovat

Mentorské dovednosti

Vzájemné učení speciálních pedagogů v Centru kolegiální podpory v ZŠ Hlučín-Rovniny

Deficity dílčích funkcí v kognitivním pojetí

                                                               

Semináře rozšiřující logopedické vzdělání - Poruchy dětského hlasu, Opožděný vývoj řeči, Vývojová dysfázie, Autismus ve školní praxi, Terapeutické přístupy u dětí se specificky narušeným vývojem řeči apod.

Praxe:
Základní škola Bolatice - učitelka 1. stupně
Základní škola Dolní Benešov - učitelka 1. stupně
Základní škola Hlučín - Rovniny - učitelka 1. stupně a školní logopedka
Základní škola Hlučín - Darkovičky - učitelka 1. stupně a školní logopedka

 

Mgr. Hana Venglářová

učitelka 1. stupně

Mgr. Hana Venglářová

Už od malička jsem se chtěla stát paní učitelkou …

Proto jsem vystudovala:

 • 1988 – 1992 Gymnázium Hlučín
 • 1992 – 1996 Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, obor učitelství pro II. stupeň, předměty  chemie a tělesná výchova

Učit, být s žáky a diskutovat s nimi mě naplňovalo. Mými prvními žáky byly děti v Ludgeřovicích …

 • 1997 – 2000  ZŠ Ludgeřovice – učitelka na II. stupni

Radostným obdobím bylo v mém životě mateřství a péče o své 2 dcery.

 • 2000 – 2008  „Mateřská dovolená“ s dcerami Martinou a Zuzanou

Když člověk přijme od života to, co mu právě přinese, může se ocitnout na místě, které je velice inspirující …

 • 2009 – do současnosti ZŠ Hlučín – Darkovičky – učitelka na I. stupni

Být učitelkou je pro mě ve spoustě věcí neustálá výzva a nekonečný proces poznávání. Chtít učit smysluplně, efektivně a s ohledem na potřeby žáků je to, co mě neustále vede dál …

 • 2016 - Studium Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, obor učitelství pro I. stupeň
 • Studium odborných kurzů, které zásadně ovlivnily mou výuku:

Oblast ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – RWCT

Rozvoj čtenářské gramotnosti dětí na 1. stupni – strategie a dovednosti, Dílna čtení a psaní

Letní škola v projektu Spirála – rozvoj čtenářství, mentor pro rozvoj čtenářství a práci s MUP

Genetická metoda

 

Oblast MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI

Letní škola matematiky s metodou prof. Hejného pro pokročilé

Oblast OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE

Sebezkušenostní výcvikový kurz Moderní škola

Metody aktivního učení

Neklidné dítě

Třídní klima

Typologie osobnosti učitele a žáka – MBTI

Mentorský výcvik v projektu Spolupráci k profesionalitě

 

Oblast KOLEGIÁLNÍHO ROZVOJE

Náslechy s kolegyněmi

Párová výuka

Vzájemné mentorské vedení

 

A na čem pracuji teď?

Hledám cesty, jak učit co nejlépe. Být partnerem pro své žáky a podporovat je v jejich učení.

Mgr. Jana Šandalová

učitelka 1. stupně

Mgr. Jana Šandalová

Vzdělání:
2004-2008 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, obor Speciální pedagogika
2008-2011 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Centrum celoživotního vzdělávání, obor Pedagogické studium učitelství

1977-1981 Střední pedagogická škola Krnov

Kurzy:
Jazykový kurz anglického jazyka (Jazyková škola Ostrava)
Jazykové vzdělávání - Modulový systém DVPP v Moravskoslezském kraji
Metodicko- jazykový kurz anglického jazyka pro učitele 1. stupně základní školy
Čtením a psaním ke kritickému myšlení RWCT
Letní škola matematiky s metodou prof. Hejného pro pokročilé
Jazyková kurz  Oxford "General English"

Praxe:
1981-1999 vychovatelka školní družiny Hlučín, dr. Miroslava Tyrše
1999-2012 učitelka 1. stupně Základní škola Kounicova, Ostrava
od r. 2012 učitelka 1. stupně Základní škola Hlučín - Darkovičky

Záliby:
Hudba - hlavně folk a country, hra na kytaru, flétnu, klavír
Organizace kulturních aktivit nejen v obci Vřesina - taneční a pěvecká vystoupení

Mgr. Magdaléna Balcarová

učitelka 1. stupně

Mgr. Magdaléna Balcarová

Vzdělání

1997 – 2003 – Slezská univerzita Opava, obor Český jazyk a literatura

2005 – 2006 – Doplňkové pedagogické studium, Ostravská univerzita

2015 – 2018 – Angličtina pro střední školy, Ostravská univerzita

 

Kurzy

Angličtina pro děti se specifickými potřebami, British Council

Certificate in Advanced English, London

Klima ve třídě, seminář Roberta Čapka

 

Praxe

CZŠ Přemysla Pittra Ostrava, učitelka 1. a 2. stupně

Administrativní práce ve Velké Británii

Střední zdravotnická škola Ostrava, učitelka angličtiny

Lektorka angličtiny na VŠB

Lektorka kurzů angličtiny pro děti od 3 – 6 let

Překladatelka webových stránek do angličtiny

Mgr. Barbara Vidláková

učitelka 1. stupně

Mgr. Barbara Vidláková

Vzdělání:


2006-2010 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, obor Učitelství 1. stupně základní školy
1999-2003 Mendelovo gymnázium v Opavě

 

Kurzy:

Letní škola SFUMATO – Splývavé čtení
 

Praxe:
2006 – 2012 Základní škola Markvartovice - učitelka 1. stupně
2016 – 2017 Základní škola Hněvošice - učitelka 1. stupně
2017 - 2019 Základní škola Štěpánkovice - učitelka 1. stupně

 

Záliby:

Rodina, sport, četba, příroda, hra na klavír.

Mgr. Kateřina Pytlíková

učitelka 1. stupně

Mgr. Kateřina Pytlíková

Vzdělání:

2007 – 2011 Filozofická fakulta Ostravské univerzity, bakalářské studium, obor Francouzština ve sféře podnikání

2014 – 2015 KVIC Opava, studium Asistent pedagoga

2014 – 2019 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, magisterské studium, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

 

Kurzy:

Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro pokročilé (RWCT)

Jazykový kurz Malta „Fluent English“

Letní škola matematiky s metodou prof. Hejného pro začátečníky

 

Praxe:

Výchova a vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra

Základní škola Dětská, Ostrava – Poruba, vychovatelka školní družiny

Základní škola Hlučín – Darkovičky, vychovatelka školní družiny

Základní škola Hlučín – Darkovičky, učitelka 1. stupně

Taťána Kotlařová

vychovatelka školní družiny

Taťána Kotlařová

Vzdělání:
Střední pedagogická škola v Krnově, obor Vychovatelství

Kurzy:
Vzdělávací program EVVO
Zážitkovou formou k výchově
Kurz keramiky
Zdravotník zotavovacích akcí
Třída plná pohody
Právní vědomí vedoucího vychovatele
Timemanagement ve školské praxi

Praxe:
1983-1988  Základní škola Ludgeřovice
od r. 1990  Základní škola Hlučín - Darkovičky - vychovatelka, od 3/2017 asistentka pedagoga

Záliby:
moje rodina, hudba, příroda, výtvarné a ruční práce

Zdeňka Fojtíková

vychovatelka školní družiny

Zdeňka Fojtíková

Vzdělání:

1990 - 1994 Střední pdagogická škola Krnov, Vychovatelství

Kurzy:

Vzdělávací programy (DVPP):

Hrajeme si s psychomotorikou, Využití her v rámci prevence rizikových jevů, Škádlení nebo šikana, Neklidné dítě ve škole

Prvky muzikofiletiky, Hudební nástroje - cesta k rozvoji hudební inteligence dětí, Drumben - pomocník v ped.praxi, Jóga pro děti

Zdravotník zotavovacích akcí (pravidelné přeškolování)

Absolvování odborné přípravy hlavních vedoucích dětských táborů (osvědčení MŠMT)

Seminář country tanců

Praxe:

1994 - 2017 Centrum volného času Kravaře - pedagog volného času

od r. 2017 Základní škola Hlučín - Darkovičky - vychovatelka školní družiny, asistentka ředitelky

Záliby:

příroda, turistika, hra na kytaru, četba, jóga

 

 

 

 • 08.04.2020
  thumb

  Velikonoce už jsou tady, a tak přejeme Vám všichni dohromady bohatou pomlázku a hodně štěstí, hlavně však radost, jež jaro věští. 

  Veselé Velikonoce přejí zaměstanci ZŠ a MŠ Hlučín-Darkovičky.

 • 05.04.2020
  thumb
  V době uzavření naší školy nezahálíme. Pilně se pracuje na realizaci "Přírodní zahrady ZŠ Hlučín - Darkovičky". 
 • 11.03.2020
  thumb

  Od 11.3.2020 je  základní škola dle nařízení Ministerstva zdravotnictví uzavřena. Děti, chodící do školní jídelny, budou automaticky odhlášeny po celou dobu platnosti opatření.

 • 09.03.2020
  thumb
  Naše škola se  poprvé zapojí do akce na podporu dětského čtenářství s názvem Noc s Andersenem. Náhradní termín akce bude upřesněn.
 • 22.02.2020
  thumb
  Klub rodičů při ZŠ Hlučín-Darkovičky pořádá v sobotu 22.2.2020 MAŠKARNÍ KARNEVAL. Zahájení ve 14:00 v KD DARKOVIČKY. 
 • 10.12.2019
  thumb
  V úterý 10. 12. 2019 od 16,00 hodin proběhnou v jednotlivých třídách čtenářské lekce. Od 17,00 zahájíme BURZU KNIH.