Základní
škola

Harmonogram školního roku

Organizace školního roku 2023/2024

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023. Vyučování bude v prvním pololetí školního roku ukončeno ve středu 31. ledna 2024. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

Název Datum
podzimní prázdniny 26.10.- 27.10.2023
vánoční prázdniny 23.12.2023- 2.1.2024
ukončení 1. pololetí 31.1.2024
pololetní prázdniny 2.2.2024
jarní prázdniny 4.3.- 10.3.2024
velikonoční prázdniny 28.3 - 1.4.2024
hlavní prázdniny 29.6.- 1.9.2024

Pedagogické rady

Pedagogické rady se konají v termínech:

29.srpna 2023, 21. listopadu 2023, 23. ledna 2024, 23. dubna 2024, 18. června 2024

Pracovní porady, schůzky pedagogů, semináře jsou stanoveny na každé úterý.

Třídní schůzky

Schůzka Datum Čas
1. třída 4. 9. 2023 10:00
2.- 5. třída 12. 9. 2023 16:30
Schůzka Klubu rodičů    
Schůzka Školské rady 27. 9. 2023 17:00

Konzultační dny jsou určeny na listopad 2023, duben 2024

Začátky a časové rozmezí pro rodiče si vypisuje každý třídní učitel individuálně. Kromě vypsaných třídních schůzek a konzultačních hodin se zákonní zástupci mohou informovat o prospěchu a chování svých dětí kdykoli po domluvě s příslušným vyučujícím.

 • 05.04.2024
  thumb
  V Pátek 5. 4. 2024 se žáci a zaměstnanci ZŠ Darkovičky již tradičně přidávají svou účastí k celorepublikové akci "Ukliďme Česko". 
 • 23.02.2024
  thumb
  V pátek 23. 2. 2023  se od 9:30 uskuteční v KD Darkovičky školní kolo RECITAČNÍ SOUTĚŽE. Zájemci mohou přijít podpořit děti naší ZŠ.
 • 13.02.2024
  thumb
  13. - 20. února 2024 se zapojujeme do "Týdne pro wellbeing ve škole", protože chceme školy, kde se všichni cítí dobře, navazují funkční a podpůrné vztahy a mohou naplno rozvinout svůj potenciál.
 • 09.10.2023
  thumb
  Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2023 - 2024. Schůzky budou zahájeny v týdnu 9. - 13. 10. 2023, vyjímku mají kroužky jiných organizací, které probíhají již od září (Sportovní gymnastika). Bližší informace k termínům a platbám jednotlivých kroužků si můžete přečíst v přiloženém dokumentu.
 • 29.09.2023
  thumb
  Podle ustanovení § 24,ods. 2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji dne 29. 9. 2023 ředitelské volno.
 • 26.09.2023
  thumb
  Kroužek zábavných vědeckých pokusů pro děti 1. - 5. třídy bude na naší škole zahájen v úterý 10. 10. 2023 v době od 13:30 do 14:30 hodin. Podrobnější informace získáte na www.veselaveda.cz.