Základní
škola

Harmonogram školního roku

Organizace školního roku 2019/2020

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí školního roku ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Název Datum
podzimní prázdniny 29.10.- 30.10.2019
vánoční prázdniny 23.12.2019- 03.01.2020
ukončení 1. pololetí 30.01.2020
pololetní prázdniny 31.01.2020
jarní prázdniny 3.02.- 09.02.2020
velikonoční prázdniny 09.04 - 13.04.2020
hlavní prázdniny 01.07.- 31.08.2020

Pedagogické rady

Pedagogické rady se konají v termínech: 28. srpna, 12. listopadu, 14. ledna, 21. dubna, 23. června.

Pracovní porady, schůzky pedagogů, semináře jsou stanoveny na každé úterý.

Třídní schůzky

Schůzka Datum Čas
1. třída pondělí 2. září 09,30
2.- 5. třída čtvrtek 5. září 16,30
Schůzka Klubu rodičů    
Schůzka Školské rady čtvrtek 5. září 17,30

Konzultační dny jsou určeny na 11. - 15. listopadu 2019, 14. - 17. dubna 2020.

Začátky a časové rozmezí pro rodiče si vypisuje každý třídní učitel individuálně. Kromě vypsaných třídních schůzek a konzultačních hodin se zákonní zástupci mohou informovat o prospěchu a chování svých dětí kdykoli po domluvě s vyučujícím.

 • 03.06.2020
  thumb

  Dle vyhlášky č.211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 se bude vycházet z těchto kritérií:

 • 08.04.2020
  thumb

  Velikonoce už jsou tady, a tak přejeme Vám všichni dohromady bohatou pomlázku a hodně štěstí, hlavně však radost, jež jaro věští. 

  Veselé Velikonoce přejí zaměstanci ZŠ a MŠ Hlučín-Darkovičky.

 • 05.04.2020
  thumb
  V době uzavření naší školy nezahálíme. Pilně se pracuje na realizaci "Přírodní zahrady ZŠ Hlučín - Darkovičky". 
 • 11.03.2020
  thumb

  Od 11.3.2020 je  základní škola dle nařízení Ministerstva zdravotnictví uzavřena. Děti, chodící do školní jídelny, budou automaticky odhlášeny po celou dobu platnosti opatření.

 • 09.03.2020
  thumb
  Naše škola se  poprvé zapojí do akce na podporu dětského čtenářství s názvem Noc s Andersenem. Náhradní termín akce bude upřesněn.
 • 22.02.2020
  thumb
  Klub rodičů při ZŠ Hlučín-Darkovičky pořádá v sobotu 22.2.2020 MAŠKARNÍ KARNEVAL. Zahájení ve 14:00 v KD DARKOVIČKY.