Základní
škola

Kooperativní způsob výuky

Kooperativní způsob výuky

Na naší škole podporujeme kooperativní způsob výuky. Kooperace znamená spolupráce žáků, která je zaměřena na dosažení společného cíle. Žáci se učí rozdělit si sociální role, naplánovat celou činnost, rozdělit si dílčí úkoly, vzájemně si pomáhat, radit si, podporovat jeden druhého, spojovat výsledky do většího celku a hodnotit přínos jednotlivých členů. Mezi naše základní pilíře kooperativní výuky patří sdílení, spolupráce a podpora.

Díky kooperativní výuce rozvíjíme u žáků tyto klíčové kompetence:

kompetence k učení - žák ví, jak se učit, proč se učit, chápe propojení informací, bádá a poznává

kompetence k řešení problémů – žák samostatně problémy řeší, kriticky myslí, činí rozhodnutí a uvědomuje si za ně odpovědnost

kompetence komunikativní – žák se učí formulovat a vyjadřovat své myšlenky, naslouchat

kompetence sociální a personální –  žák účinně spolupracuje ve skupině, přispívá k diskuzi

kompetence občanské –  žák respektuje hodnoty druhých

Kooperativní způsob výuky naplňujeme těmito body:
 • vytváříme s dětmi společná pravidla

 • zařazujeme častou skupinovou práci a hry na podporu spolupráce a komunikace

 • učíme se sdílet své názory a naslouchat si

 • zaměřujeme se na vzájemné ocenění a sebehodnocení

 • místo kritiky si dáváme doporučení

 • vedeme diskuze, ve kterých se žáci nebojí říct svůj názor

 • ve výuce vytváříme podmínky k zapojení všech žáků

 • určujeme cíle, podporujeme činnost žáků, vedeme je ke kooperaci a k reflexi svého výkonu

 • komunikaci bereme jako důležitou součást výuky

 • učíme žáky myslet nahlas

 • chybu bereme jako součást výuky, z které se můžeme poučit do příště

 • vedeme děti k vzájemnému respektu a důvěře

 • učíme žáky přebrat odpovědnost za učení i za chyby

 

 

 • 11.07.2022
  thumb
  V době od 11. 7. do 15. 7. 2022 proběhne v prostorách ZŠ Hlučín-Darkovičky PRÁZDNINOVÁ DRUŽINA, která je určena pro děti 1. - 3. tříd. Přihlášky a podrobnější informace obdrží děti navštěvující ŠD v průběhu měsíce dubna.
 • 30.06.2022
  thumb

  Podle ustanovení § 24,ods. 2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji dne 30. 6. 2022 ředitelské volno.

   

 • 09.12.2021
  thumb
  Dne 9. 12. 2021 proběhme od 16,30 do 20,00 hodin v KD v Hlučíně workshop, který je organizován v rámci projektu  MAP (místní akční plán Hlučínska) „Agrese je OK - naučte se ovládat agresi u dětí “.  Nutná rezervace (max. do 6.12.201) na email: maphlucinskors@seznam.cz.
 • 03.09.2021
  thumb
  Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2021 - 2022. Schůzky budou zahájeny v týdnu 11. - 14. 10. 2021, vyjímku mají kroužky jiných organizací. Bližší informace k termínům a platbám jednotlivých kroužků si můžete přečíst v přiloženém dokumentu.
 • 01.09.2021
  thumb
  Zahájení nového školního roku proběhne 1. září v 8:00 v TĚLOCVIČNĚ v Darkovičkách. Před slavnostním zahájením se můžete zúčastnit "Požehnání pro školáky" v místní kapli v 7,30. 
 • 01.09.2021
  thumb
  Obědy je možno odebírat od čtvrtku 2. 9. 2021. Nahlášení stravy lze provést přes www.strava.cz, nutno také nahlásit osobně v ZŠ od středy 1. 9. 2021. Bližší informace naleznete po otevření souboru.