Základní
škola

Profil školy

Základní škola Hlučín-Darkovičky je školou rodinného typu pro děti od 6 do 11 let.

Nachází se v příjemném prostředí okrajové městské části Hlučína, obklopena školní zahradou. Nabízí vzdělávání dětí v 1. až 5. ročníků, přičemž každý ročník je zastoupen samostatnou třídou. V současné době školu navštěvuje 67 dětí, vzdělávání poskytuje 6 pedagogických pracovníků, 2 vychovatelky školní družiny, 1 asistentka učitele a 3 správní zaměstnanci. Ve škole působí pro pedagogy také interní mentor, nově můžeme využít služeb školního psychologa.

Naše vize je společně tvořit školu jako otevřené vzdělávací, informační a kulturní centrum pro žáky a veřejnost.

Co nabízíme?

 • bezpečné a přátelské prostředí pro žáky, rodiče a pedagogy
 • všeobecné vzdělávání
 • individuální přístup a rozvoj vnitřní motivace každého žáka
 • aktivní zapojení žáků do učení prostřednictvím aktivizačních metod a forem práce (výuka v centrech aktivit, integrovaná tematická výuka)
 • individuální organizaci výuky (nezvoníme, vyučujeme v blocích, využíváme metody kritického myšlení, zaměřujeme se na čtenářskou a matematickou gramotnost, badatelsky orientované učení)
 • od roku 2022 výuku podle inovovaného vlastního Školního vzdělávacího programu
 • důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti již od 1. třídy - výuka genetickou metodou, čtenářské dílny s rodiči i ve třídě
 • výuku anglického jazyka od 1. třídy - dělíme na skupiny s menším počtem dětí
 • zapojení žáků do projektů napříč školou - projektové dny
 • vybudování nové přístavby školy včetně šaten a kmenových učeben
 • kvalitní vybavení školy (nový nábytek ve třídách, koberce, boxy, interaktivní tabule nebo interaktivní dataprojektory ve všech třídách, samostatná jazyková učebna, využívání IPaD tabletů při výuce)
 • plavecký výcvik od 2. do 4. ročníku
 • pravidelné konzultace třídních učitelů s rodiči a žáky ve trojicích (využívání portfolií k hodnocení)
 • program školní družiny denně od 6,30 do 16,15 h
 • pestrou nabídku mimoškolních aktivit - škola v přírodě, lyžařský výcvik, maškarní ples, dílny a vystoupení pro rodiče, Drakiáda, Den dětí aneb Darkovičky se baví, Mikulášská nadílka, Rozsvícení vánočního stromu - adventní dílny a mnoho jiných...
 • zájmové kroužky přímo ve škole - Výtvarně - keramický kroužek, Zálesák, Stolní tenis, Florbal, Veselá věda, Sportovní gymnastika, Klub zábavné logiky a deskových her, Badatelský kroužek, konverzace AJ
 • projekt pro předškoláky - Hurá, budu školákem!
Zázemí školy

Škola je třípodlažní, cihlová. V nedávných letech prošla rozsáhlejší rekonstrukcí - výměna oken, výstavba školní jídelny a školní družiny v podkroví. V roce 2014 byla dokončena přístavba školy zahrnující 2 nové kmenové učebny, šatny a technické zázemí. Zároveň se provedlo zateplení celého objektu, výměna střešní krytiny.

Součásti školy
 • školní družina - 2 smíšená oddělení včetně ranní družiny
 • školní jídelna - výdejna, obědy jsou pro žáky dováženy ze Základní školy Hlučín, Hornická 7
Vybavení školy prostorové
 • 5 kmenových tříd
 • 1 jazyková učebna (plně vybavena vhodnou IT - využívaná i pro výuku informatiky)
 • 1 třída určena jako čítárna
 • 2 kmenové třídy školní družiny
 • jídelna
 • ředitelna, sborovna
 • šatny s individuálními skříňkami
 • školní zahrada (od 8/2020 zrekonstruovaná s novými herními prvky)
 • tělocvična obce pro TV
 • multifunkční hřiště obce pro TV
 • dostatečné sociální zázemí (pro žáky)
Vybavení školy technické
 • WiFi připojení
 • jazyková učebna s 15 PC a 21 IPad tablety pro žáky
 • 1 interaktivní Smart tabule
 • 1 dataprojektor
 • 4 tabule s interaktivními dataprojektory
 • I Pady a notebooky pro učitele
 • 2 vizualizéry
 • 3 Apple TV
 • 1 tiskárna černobílá, 1 tiskárna barevná
Vybavení školy materiální
 • kmenové třídy
 • výškově stavitelné stoly a židle
 • interaktivní dataprojektory
 • koberce ve třídách a školní družině
 • klavír, varhany, kytary
 • multimediální technika, deskové hry ve třídách
 • školní knihovna (pro potřeby jednotlivých tříd a žáků školní družiny)
 • hry, hračky a pomůcky pro volnočasové aktivity

 

 • 05.04.2024
  thumb
  V Pátek 5. 4. 2024 se žáci a zaměstnanci ZŠ Darkovičky již tradičně přidávají svou účastí k celorepublikové akci "Ukliďme Česko". 
 • 23.02.2024
  thumb
  V pátek 23. 2. 2023  se od 9:30 uskuteční v KD Darkovičky školní kolo RECITAČNÍ SOUTĚŽE. Zájemci mohou přijít podpořit děti naší ZŠ.
 • 13.02.2024
  thumb
  13. - 20. února 2024 se zapojujeme do "Týdne pro wellbeing ve škole", protože chceme školy, kde se všichni cítí dobře, navazují funkční a podpůrné vztahy a mohou naplno rozvinout svůj potenciál.
 • 09.10.2023
  thumb
  Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2023 - 2024. Schůzky budou zahájeny v týdnu 9. - 13. 10. 2023, vyjímku mají kroužky jiných organizací, které probíhají již od září (Sportovní gymnastika). Bližší informace k termínům a platbám jednotlivých kroužků si můžete přečíst v přiloženém dokumentu.
 • 29.09.2023
  thumb
  Podle ustanovení § 24,ods. 2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji dne 29. 9. 2023 ředitelské volno.
 • 26.09.2023
  thumb
  Kroužek zábavných vědeckých pokusů pro děti 1. - 5. třídy bude na naší škole zahájen v úterý 10. 10. 2023 v době od 13:30 do 14:30 hodin. Podrobnější informace získáte na www.veselaveda.cz.