Základní
škola

Profil školy

Základní škola Hlučín-Darkovičky je školou rodinného typu pro děti od 6 do 11 let.

Nachází se v příjemném prostředí okrajové městské části Hlučína, obklopena školní zahradou. Nabízí vzdělávání dětí v 1. až 5. ročníků, přičemž každý ročník je zastoupen samostatnou třídou. V současné době školu navštěvuje 71 dětí, vzdělávání poskytuje 7 pedagogických pracovníků, 2 vychovatelky školní družiny, 1 asistentka učitele a 3 správní zaměstnanci. Ve škole působí pro pedagogy také interní mentor.

Naše vize je společně tvořit školu jako otevřené vzdělávací, informační a kulturní centrum pro žáky a veřejnost.

Co nabízíme?

 • bezpečné a přátelské prostředí pro žáky, rodiče a pedagogy
 • všeobecné vzdělávání
 • individuální přístup a rozvoj vnitřní motivace každého žáka
 • aktivní zapojení žáků do učení prostřednictvím aktivizačních metod a forem práce (výuka v centrech aktivit, integrovaná tematická výuka)
 • individuální organizaci výuky (nezvoníme, vyučujeme v blocích, využíváme metody kritického myšlení, zaměřujeme se na čtenářskou a matematickou gramotnost, badatelsky orientované učení)
 • od roku 2012 výuku podle inovovaného vlastního Školního vzdělávacího programu
 • důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti již od 1. třídy - výuka genetickou metodou, čtenářské dílny s rodiči i ve třídě
 • výuku anglického jazyka od 1. třídy - dělíme na skupiny s menším počtem dětí
 • zapojení žáků do projektů napříč školou - projektové dny
 • vybudování nové přístavby školy včetně šaten a kmenových učeben
 • kvalitní vybavení školy (nový nábytek ve třídách, koberce, boxy, interaktivní tabule nebo interaktivní dataprojektory ve všech třídách, samostatná jazyková učebna, využívání IPaD tabletů při výuce)
 • plavecký výcvik od 2. do 4. ročníku
 • pravidelné konzultace třídních učitelů s rodiči a žáky ve trojicích (využívání portfolií k hodnocení)
 • program školní družiny denně od 6,30 do 16,15 h
 • pestrou nabídku mimoškolních aktivit - škola v přírodě, lyžařský výcvik, maškarní ples, dílny a vystoupení pro rodiče, Drakiáda, Den dětí aneb Darkovičky se baví, Mikulášská nadílka, Rozsvícení vánočního stromu - adventní dílny a mnoho jiných...
 • zájmové kroužky přímo ve škole - Výtvarně - keramický kroužek, Zálesák, Stolní tenis, Florbal, Veselá věda, Sportovní gymnastika, Klub zábavné logiky a deskových her, Badatelský kroužek, konverzace AJ
 • projekt pro předškoláky - Hurá, budu školákem!
Zázemí školy

Škola je třípodlažní, cihlová. V nedávných letech prošla rozsáhlejší rekonstrukcí - výměna oken, výstavba školní jídelny a školní družiny v podkroví. V roce 2014 byla dokončena přístavba školy zahrnující 2 nové kmenové učebny, šatny a technické zázemí. Zároveň se provedlo zateplení celého objektu, výměna střešní krytiny a výstavba ČOV.

Součásti školy
 • školní družina - 2 smíšená oddělení včetně ranní družiny
 • školní jídelna - výdejna, obědy jsou pro žáky dováženy ze Základní školy Hlučín, Hornická 7
Vybavení školy prostorové
 • 5 kmenových tříd
 • 1 jazyková učebna (plně vybavena vhodnou IT - využívaná i pro výuku informatiky)
 • 1 třída pro výuku hudební výchovy
 • 1 třída určena jako čítárna
 • jídelna
 • ředitelna, sborovna
 • šatny s individuálními skříňkami
 • školní zahrada (od 8/2020 zrekonstruovaná s novými herními prvky)
 • tělocvična obce pro TV
 • multifunkční hřiště obce pro TV
 • dostatečné sociální zázemí (pro žáky)
Vybavení školy technické
 • WiFi připojení
 • jazyková učebna s 15 PC a 21 IPad tablety pro žáky
 • 1 interaktivní Smart tabule
 • 1 dataprojektor
 • 4 tabule s interaktivními dataprojektory
 • I Pady a notebooky pro učitele
 • 3 vizualizéry
 • 1 tiskárna černobílá, 1 tiskárna barevná
Vybavení školy materiální
 • kmenové třídy
 • výškově stavitelné stoly a židle
 • interaktivní dataprojektory
 • koberce ve třídách a školní družině
 • klavír, varhany, kytary
 • multimediální technika, deskové hry ve třídách
 • školní knihovna (pro potřeby jednotlivých tříd a žáků školní družiny)
 • hry, hračky a pomůcky pro volnočasové aktivity

 

 • 17.06.2023
  thumb

  V sobotu 17. 6. 2023 proběhne na hřišti v Darkovičkách od 14,00 "Den dětí, aneb Darkovičky se baví". Na tuto akci vás srdečně zve Klub rodičů a ZŠ.

   

 • 12.05.2023
  thumb
  Srdečně zveme všechny rodiče a prarodiče v pátek 12. 5. 2023 na společné setkání dětí a dospělých. Sejdeme se v 17,00 v KD v Darkovičkách a společně oslavíme DEN MATEK.
 • 17.04.2023
  thumb

  V pátek 14. 4. 2023 se v naší škole konal zápis do 1. třídy školního roku 2023/2024. K zápisu se dostavilo 20 dětí. Všechny přijaté „předškoláky“ přivítáme ve škole ještě letos a to na akci „Hurá, budu školákem“, která se uskuteční vždy ve čtvrtek od 16.30h, v těchto termínech: 27. 4. 2023, 18. 5. 2023 a 8. 6. 2023.

   

 • 25.02.2023
  thumb
  Klub rodičů při ZŠ Hlučín-Darkovičky pořádá v sobotu 25.2.2023 MAŠKARNÍ KARNEVAL. Zahájení ve 14:00 v KD DARKOVIČKY. 
 • 03.02.2023
  thumb

  V době pololetních a jarních prázdnin můžete využít volnočasové aktivity v DDM Hlučín. Podrobnější informace v přiložených dokumentech. Přihlášky na www.ddmhlucin.cz.

 • 18.11.2022
  thumb
  Podle ustanovení § 24,ods. 2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji dne 18. 11. 2022 ředitelské volno.