Základní
škola

Profil školy

Základní škola Hlučín-Darkovičky je školou rodinného typu pro děti od 6 do 11 let.

Nachází se v příjemném prostředí okrajové městské části Hlučína, obklopena školní zahradou. Nabízí vzdělávání dětí v 1. až 5. ročníků, přičemž každý ročník je zastoupen samostatnou třídou. V současné době školu navštěvuje 71 dětí, vzdělávání poskytuje 7 pedagogických pracovníků, 2 vychovatelky školní družiny, 1 asistentka učitele a 3 správní zaměstnanci. Ve škole působí pro pedagogy také interní mentor.

Naše vize je společně tvořit školu jako otevřené vzdělávací, informační a kulturní centrum pro žáky a veřejnost.

Co nabízíme?

 • bezpečné a přátelské prostředí pro žáky, rodiče a pedagogy
 • všeobecné vzdělávání
 • individuální přístup a rozvoj vnitřní motivace každého žáka
 • aktivní zapojení žáků do učení prostřednictvím aktivizačních metod a forem práce (výuka v centrech aktivit, integrovaná tematická výuka)
 • individuální organizaci výuky (nezvoníme, vyučujeme v blocích, využíváme metody kritického myšlení, zaměřujeme se na čtenářskou a matematickou gramotnost, badatelsky orientované učení)
 • od roku 2012 výuku podle inovovaného vlastního Školního vzdělávacího programu
 • důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti již od 1. třídy - výuka genetickou metodou, čtenářské dílny s rodiči i ve třídě
 • výuku anglického jazyka od 1. třídy - dělíme na skupiny s menším počtem dětí
 • zapojení žáků do projektů napříč školou - projektové dny
 • vybudování nové přístavby školy včetně šaten a kmenových učeben
 • kvalitní vybavení školy (nový nábytek ve třídách, koberce, boxy, interaktivní tabule nebo interaktivní dataprojektory ve všech třídách, samostatná jazyková učebna, využívání IPaD tabletů při výuce)
 • plavecký výcvik od 2. do 4. ročníku
 • pravidelné konzultace třídních učitelů s rodiči a žáky ve trojicích (využívání portfolií k hodnocení)
 • program školní družiny denně od 6,30 do 16,15 h
 • pestrou nabídku mimoškolních aktivit - škola v přírodě, lyžařský výcvik, maškarní ples, dílny a vystoupení pro rodiče, Drakiáda, Den dětí aneb Darkovičky se baví, Mikulášská nadílka, Rozsvícení vánočního stromu - adventní dílny a mnoho jiných...
 • zájmové kroužky přímo ve škole - Výtvarně - keramický kroužek, Zálesák, Stolní tenis, Florbal, Veselá věda, Sportovní gymnastika, Klub zábavné logiky a deskových her, Badatelský kroužek, konverzace AJ
 • projekt pro předškoláky - Hurá, budu školákem!
Zázemí školy

Škola je třípodlažní, cihlová. V nedávných letech prošla rozsáhlejší rekonstrukcí - výměna oken, výstavba školní jídelny a školní družiny v podkroví. V roce 2014 byla dokončena přístavba školy zahrnující 2 nové kmenové učebny, šatny a technické zázemí. Zároveň se provedlo zateplení celého objektu, výměna střešní krytiny a výstavba ČOV.

Součásti školy
 • školní družina - 2 smíšená oddělení včetně ranní družiny
 • školní jídelna - výdejna, obědy jsou pro žáky dováženy ze Základní školy Hlučín, Hornická 7
Vybavení školy prostorové
 • 5 kmenových tříd
 • 1 jazyková učebna (plně vybavena vhodnou IT - využívaná i pro výuku informatiky)
 • 1 třída pro výuku hudební výchovy
 • 1 třída určena jako čítárna
 • jídelna
 • ředitelna, sborovna
 • šatny s individuálními skříňkami
 • školní zahrada (od 8/2020 zrekonstruovaná s novými herními prvky)
 • tělocvična obce pro TV
 • multifunkční hřiště obce pro TV
 • dostatečné sociální zázemí (pro žáky)
Vybavení školy technické
 • WiFi připojení
 • jazyková učebna s 15 PC a 21 IPad tablety pro žáky
 • 1 interaktivní Smart tabule
 • 1 dataprojektor
 • 4 tabule s interaktivními dataprojektory
 • I Pady a notebooky pro učitele
 • 3 vizualizéry
 • 1 tiskárna černobílá, 1 tiskárna barevná
Vybavení školy materiální
 • kmenové třídy
 • výškově stavitelné stoly a židle
 • interaktivní dataprojektory
 • koberce ve třídách a školní družině
 • klavír, varhany, kytary
 • multimediální technika, deskové hry ve třídách
 • školní knihovna (pro potřeby jednotlivých tříd a žáků školní družiny)
 • hry, hračky a pomůcky pro volnočasové aktivity

 

 • 11.07.2022
  thumb
  V době od 11. 7. do 15. 7. 2022 proběhne v prostorách ZŠ Hlučín-Darkovičky PRÁZDNINOVÁ DRUŽINA, která je určena pro děti 1. - 3. tříd. Přihlášky a podrobnější informace obdrží děti navštěvující ŠD v průběhu měsíce dubna.
 • 30.06.2022
  thumb

  Podle ustanovení § 24,ods. 2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji dne 30. 6. 2022 ředitelské volno.

   

 • 09.12.2021
  thumb
  Dne 9. 12. 2021 proběhme od 16,30 do 20,00 hodin v KD v Hlučíně workshop, který je organizován v rámci projektu  MAP (místní akční plán Hlučínska) „Agrese je OK - naučte se ovládat agresi u dětí “.  Nutná rezervace (max. do 6.12.201) na email: maphlucinskors@seznam.cz.
 • 03.09.2021
  thumb
  Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2021 - 2022. Schůzky budou zahájeny v týdnu 11. - 14. 10. 2021, vyjímku mají kroužky jiných organizací. Bližší informace k termínům a platbám jednotlivých kroužků si můžete přečíst v přiloženém dokumentu.
 • 01.09.2021
  thumb
  Zahájení nového školního roku proběhne 1. září v 8:00 v TĚLOCVIČNĚ v Darkovičkách. Před slavnostním zahájením se můžete zúčastnit "Požehnání pro školáky" v místní kapli v 7,30. 
 • 01.09.2021
  thumb
  Obědy je možno odebírat od čtvrtku 2. 9. 2021. Nahlášení stravy lze provést přes www.strava.cz, nutno také nahlásit osobně v ZŠ od středy 1. 9. 2021. Bližší informace naleznete po otevření souboru.