Základní
škola

Téma roku 2019-2022 - Čtenářská gramotnost

Téma školního roku 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 – ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Ve škole v Darkovičkách podporujeme zdravé klima a vytváříme tak školní společenství dětí, rodičů i učitelů. Společně sdílíme zkušenosti, diskutujeme nad aktuálními problémy a navrhujeme možná řešení. Vloni jsme zvolili oblast matematické gramotnosti a společně jsme pronikli do tajů matematiky. Získali jsme nové zkušenosti a učili se prezentovat výsledky svého zjištění.

Kam míříme? Stále hledáme cesty k „rozečtení“ všech dětí a nové možnosti, které nám všem přinesou radost, potěšení z četby, ale zároveň přivedou naše děti na cestu stát se čtenářem. „Čtenářsky a kriticky gramotný je ten, kdo důvěřuje tomu, že čtení a psaní jsou smysluplné činnosti, které stojí za námahu.“ (Hana Košťálová).  Chceme vytvořit ze školy společenství čtenářů, v němž se každý cítí dobře a učí se v bezpečném klimatu.

Kde jsme? Víme, že základem veškerého čtenářství je prožitek, který přináší čtenáři pocit štěstí. Své prožitky a poznání z přečteného textu již několik let společně sdílíme ve čtenářských dílnách i lekcích. Dílny či čtenářské lekce připravujeme pro žáky od 1. ročníku a pravidelně se v rámci čtenářství setkáváme při párové výuce i s rodiči. Na naší škole máme čtenářské specialisty a mentory, pracujeme týmově, máme dobře vybavenou školní knihovnu, spolupracujeme s místní knihovnou a pořádáme autorská čtení. K volnému čtení využíváme čtenářské koutky, zařazujeme metody kritického myšlení, klademe důraz na čtení s porozuměním, pracujeme s různými typy textů i v naučných předmětech.

Kudy dál? Protože dítě rozvíjí své čtenářství již od raného dětství a potřebuje nás dospělé jako průvodce
a partnery, vnímáme potřebu domluvit se na společně zvolené strategii. Jako pomůcku pro systematický rozvoj čtenářské gramotnosti volíme čtenářské kontinuum, které nám pomůže orientovat se v tom, co můžeme pro rozvoj konkrétního dítěte dělat, kam je posouvat. Vtáhneme do dění i děti a učitelky z MŠ, což předpokládá týmovou výuku pro volbu cílů učení při rozvoji čtenářství a kolegiální podporu. Další impulz k rozvoji čtenářství dali sami rodiče a v prosinci proběhla na naší škole burza knih, kde si mohli rodiče a děti mezi sebou „vyměnit“ knihy. Některé knihy jsme umístili i na chodbu, aby je žáci měli blízko a byly jim stále po ruce. Samotné burze knih předcházely čtenářské dílny s rodiči, díky kterým jsme si užili nádhernou atmosféru a společné sdílení zážitků.

Fotky z Čtenářské dílny naleznete ve FOTOGALERII jednotlivých tříd a fotky z Burzy knih si můžete prohlédnout ve FOTOGALERII - AKCE - BURZA KNIH.

 • 05.04.2024
  thumb
  V Pátek 5. 4. 2024 se žáci a zaměstnanci ZŠ Darkovičky již tradičně přidávají svou účastí k celorepublikové akci "Ukliďme Česko". 
 • 23.02.2024
  thumb
  V pátek 23. 2. 2023  se od 9:30 uskuteční v KD Darkovičky školní kolo RECITAČNÍ SOUTĚŽE. Zájemci mohou přijít podpořit děti naší ZŠ.
 • 13.02.2024
  thumb
  13. - 20. února 2024 se zapojujeme do "Týdne pro wellbeing ve škole", protože chceme školy, kde se všichni cítí dobře, navazují funkční a podpůrné vztahy a mohou naplno rozvinout svůj potenciál.
 • 09.10.2023
  thumb
  Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2023 - 2024. Schůzky budou zahájeny v týdnu 9. - 13. 10. 2023, vyjímku mají kroužky jiných organizací, které probíhají již od září (Sportovní gymnastika). Bližší informace k termínům a platbám jednotlivých kroužků si můžete přečíst v přiloženém dokumentu.
 • 29.09.2023
  thumb
  Podle ustanovení § 24,ods. 2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji dne 29. 9. 2023 ředitelské volno.
 • 26.09.2023
  thumb
  Kroužek zábavných vědeckých pokusů pro děti 1. - 5. třídy bude na naší škole zahájen v úterý 10. 10. 2023 v době od 13:30 do 14:30 hodin. Podrobnější informace získáte na www.veselaveda.cz.