Základní
škola

Téma roku 2019/2020 - Čtenářská gramotnost

Téma školního roku 2019/2020 – ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Ve škole v Darkovičkách podporujeme zdravé klima a vytváříme tak školní společenství dětí, rodičů i učitelů. Společně sdílíme zkušenosti, diskutujeme nad aktuálními problémy a navrhujeme možná řešení. Vloni jsme zvolili oblast matematické gramotnosti a společně jsme pronikli do tajů matematiky. Získali jsme nové zkušenosti a učili se prezentovat výsledky svého zjištění.

Kam míříme? Stále hledáme cesty k „rozečtení“ všech dětí a nové možnosti, které nám všem přinesou radost, potěšení z četby, ale zároveň přivedou naše děti na cestu stát se čtenářem. „Čtenářsky a kriticky gramotný je ten, kdo důvěřuje tomu, že čtení a psaní jsou smysluplné činnosti, které stojí za námahu.“ (Hana Košťálová).  Chceme vytvořit ze školy společenství čtenářů, v němž se každý cítí dobře a učí se v bezpečném klimatu.

Kde jsme? Víme, že základem veškerého čtenářství je prožitek, který přináší čtenáři pocit štěstí. Své prožitky a poznání z přečteného textu již několik let společně sdílíme ve čtenářských dílnách i lekcích. Dílny či čtenářské lekce připravujeme pro žáky od 1. ročníku a pravidelně se v rámci čtenářství setkáváme při párové výuce i s rodiči. Na naší škole máme čtenářské specialisty a mentory, pracujeme týmově, máme dobře vybavenou školní knihovnu, spolupracujeme s místní knihovnou a pořádáme autorská čtení. K volnému čtení využíváme čtenářské koutky, zařazujeme metody kritického myšlení, klademe důraz na čtení s porozuměním, pracujeme s různými typy textů i v naučných předmětech.

Kudy dál? Protože dítě rozvíjí své čtenářství již od raného dětství a potřebuje nás dospělé jako průvodce
a partnery, vnímáme potřebu domluvit se na společně zvolené strategii. Jako pomůcku pro systematický rozvoj čtenářské gramotnosti volíme čtenářské kontinuum, které nám pomůže orientovat se v tom, co můžeme pro rozvoj konkrétního dítěte dělat, kam je posouvat. Vtáhneme do dění i děti a učitelky z MŠ, což předpokládá týmovou výuku pro volbu cílů učení při rozvoji čtenářství a kolegiální podporu. Další impulz k rozvoji čtenářství dali sami rodiče a v prosinci proběhla na naší škole burza knih, kde si mohli rodiče a děti mezi sebou „vyměnit“ knihy. Některé knihy jsme umístili i na chodbu, aby je žáci měli blízko a byly jim stále po ruce. Samotné burze knih předcházely čtenářské dílny s rodiči, díky kterým jsme si užili nádhernou atmosféru a společné sdílení zážitků.

Fotky z Čtenářské dílny naleznete ve FOTOGALERII jednotlivých tříd a fotky z Burzy knih si můžete prohlédnout ve FOTOGALERII - AKCE - BURZA KNIH.

 • 03.06.2020
  thumb

  Dle vyhlášky č.211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 se bude vycházet z těchto kritérií:

 • 08.04.2020
  thumb

  Velikonoce už jsou tady, a tak přejeme Vám všichni dohromady bohatou pomlázku a hodně štěstí, hlavně však radost, jež jaro věští. 

  Veselé Velikonoce přejí zaměstanci ZŠ a MŠ Hlučín-Darkovičky.

 • 05.04.2020
  thumb
  V době uzavření naší školy nezahálíme. Pilně se pracuje na realizaci "Přírodní zahrady ZŠ Hlučín - Darkovičky". 
 • 11.03.2020
  thumb

  Od 11.3.2020 je  základní škola dle nařízení Ministerstva zdravotnictví uzavřena. Děti, chodící do školní jídelny, budou automaticky odhlášeny po celou dobu platnosti opatření.

 • 09.03.2020
  thumb
  Naše škola se  poprvé zapojí do akce na podporu dětského čtenářství s názvem Noc s Andersenem. Náhradní termín akce bude upřesněn.
 • 22.02.2020
  thumb
  Klub rodičů při ZŠ Hlučín-Darkovičky pořádá v sobotu 22.2.2020 MAŠKARNÍ KARNEVAL. Zahájení ve 14:00 v KD DARKOVIČKY.