Základní
škola

Téma roku 2019-2022 - Čtenářská gramotnost

Téma školního roku 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 – ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Ve škole v Darkovičkách podporujeme zdravé klima a vytváříme tak školní společenství dětí, rodičů i učitelů. Společně sdílíme zkušenosti, diskutujeme nad aktuálními problémy a navrhujeme možná řešení. Vloni jsme zvolili oblast matematické gramotnosti a společně jsme pronikli do tajů matematiky. Získali jsme nové zkušenosti a učili se prezentovat výsledky svého zjištění.

Kam míříme? Stále hledáme cesty k „rozečtení“ všech dětí a nové možnosti, které nám všem přinesou radost, potěšení z četby, ale zároveň přivedou naše děti na cestu stát se čtenářem. „Čtenářsky a kriticky gramotný je ten, kdo důvěřuje tomu, že čtení a psaní jsou smysluplné činnosti, které stojí za námahu.“ (Hana Košťálová).  Chceme vytvořit ze školy společenství čtenářů, v němž se každý cítí dobře a učí se v bezpečném klimatu.

Kde jsme? Víme, že základem veškerého čtenářství je prožitek, který přináší čtenáři pocit štěstí. Své prožitky a poznání z přečteného textu již několik let společně sdílíme ve čtenářských dílnách i lekcích. Dílny či čtenářské lekce připravujeme pro žáky od 1. ročníku a pravidelně se v rámci čtenářství setkáváme při párové výuce i s rodiči. Na naší škole máme čtenářské specialisty a mentory, pracujeme týmově, máme dobře vybavenou školní knihovnu, spolupracujeme s místní knihovnou a pořádáme autorská čtení. K volnému čtení využíváme čtenářské koutky, zařazujeme metody kritického myšlení, klademe důraz na čtení s porozuměním, pracujeme s různými typy textů i v naučných předmětech.

Kudy dál? Protože dítě rozvíjí své čtenářství již od raného dětství a potřebuje nás dospělé jako průvodce
a partnery, vnímáme potřebu domluvit se na společně zvolené strategii. Jako pomůcku pro systematický rozvoj čtenářské gramotnosti volíme čtenářské kontinuum, které nám pomůže orientovat se v tom, co můžeme pro rozvoj konkrétního dítěte dělat, kam je posouvat. Vtáhneme do dění i děti a učitelky z MŠ, což předpokládá týmovou výuku pro volbu cílů učení při rozvoji čtenářství a kolegiální podporu. Další impulz k rozvoji čtenářství dali sami rodiče a v prosinci proběhla na naší škole burza knih, kde si mohli rodiče a děti mezi sebou „vyměnit“ knihy. Některé knihy jsme umístili i na chodbu, aby je žáci měli blízko a byly jim stále po ruce. Samotné burze knih předcházely čtenářské dílny s rodiči, díky kterým jsme si užili nádhernou atmosféru a společné sdílení zážitků.

Fotky z Čtenářské dílny naleznete ve FOTOGALERII jednotlivých tříd a fotky z Burzy knih si můžete prohlédnout ve FOTOGALERII - AKCE - BURZA KNIH.

 • 17.06.2023
  thumb

  V sobotu 17. 6. 2023 proběhne na hřišti v Darkovičkách od 14,00 "Den dětí, aneb Darkovičky se baví". Na tuto akci vás srdečně zve Klub rodičů a ZŠ.

   

 • 12.05.2023
  thumb
  Srdečně zveme všechny rodiče a prarodiče v pátek 12. 5. 2023 na společné setkání dětí a dospělých. Sejdeme se v 17,00 v KD v Darkovičkách a společně oslavíme DEN MATEK.
 • 17.04.2023
  thumb

  V pátek 14. 4. 2023 se v naší škole konal zápis do 1. třídy školního roku 2023/2024. K zápisu se dostavilo 20 dětí. Všechny přijaté „předškoláky“ přivítáme ve škole ještě letos a to na akci „Hurá, budu školákem“, která se uskuteční vždy ve čtvrtek od 16.30h, v těchto termínech: 27. 4. 2023, 18. 5. 2023 a 8. 6. 2023.

   

 • 25.02.2023
  thumb
  Klub rodičů při ZŠ Hlučín-Darkovičky pořádá v sobotu 25.2.2023 MAŠKARNÍ KARNEVAL. Zahájení ve 14:00 v KD DARKOVIČKY. 
 • 03.02.2023
  thumb

  V době pololetních a jarních prázdnin můžete využít volnočasové aktivity v DDM Hlučín. Podrobnější informace v přiložených dokumentech. Přihlášky na www.ddmhlucin.cz.

 • 18.11.2022
  thumb
  Podle ustanovení § 24,ods. 2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji dne 18. 11. 2022 ředitelské volno.