Základní
škola

Zájmové kroužky

Na naší škole v Darkovičkách mají děti velký výběr zájmových kroužků, které si mohou vybrat podle svých zálib, zájmů a potřeb.

Pod záštitou DDM v Hlučíně nabízíme dětem ZŠ v Darkovičkách zájmový kroužek Keramika.Také v letošním školním roce pokračujeme v čerpání dotací ze ŠABLON, díky kterým probíhají kroužky - Klub zábavné logiky a deskových her - lektorka Zdeňka Fojtíková  a Procvičování v AJ pro žáky 5. třídy - lektorka Petra Fojtíková. Klub zábavné logiky a deskových her je zaměřen na rozvoj logického a strategického myšlení, představivosti, kreativity, důvtipu. Procvičování v AJ je volnočasová aktivita rozvíjející znalosti a dovednosti v anglickém jazyce. Tyto kroužky jsou pro děti zcela zdarma. Děti naší školy mohou navštěvovat také kroužky dalších organizací. Veselá věda – vedoucí Pavlína Wiejowská, Zálesák Hlučín - vedoucí Jan Říčný, Sportovní gymnastika - paní Gúberová a Atletika - paní Hana Klapcová.

Děti mají ušetřený čas, protože nemusí za svými oblíbenými kroužky a aktivitami dojíždět, ale naopak za nimi dojíždějí lektoři přímo do školy.

 • 05.04.2024
  thumb
  V Pátek 5. 4. 2024 se žáci a zaměstnanci ZŠ Darkovičky již tradičně přidávají svou účastí k celorepublikové akci "Ukliďme Česko". 
 • 23.02.2024
  thumb
  V pátek 23. 2. 2023  se od 9:30 uskuteční v KD Darkovičky školní kolo RECITAČNÍ SOUTĚŽE. Zájemci mohou přijít podpořit děti naší ZŠ.
 • 13.02.2024
  thumb
  13. - 20. února 2024 se zapojujeme do "Týdne pro wellbeing ve škole", protože chceme školy, kde se všichni cítí dobře, navazují funkční a podpůrné vztahy a mohou naplno rozvinout svůj potenciál.
 • 09.10.2023
  thumb
  Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2023 - 2024. Schůzky budou zahájeny v týdnu 9. - 13. 10. 2023, vyjímku mají kroužky jiných organizací, které probíhají již od září (Sportovní gymnastika). Bližší informace k termínům a platbám jednotlivých kroužků si můžete přečíst v přiloženém dokumentu.
 • 29.09.2023
  thumb
  Podle ustanovení § 24,ods. 2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji dne 29. 9. 2023 ředitelské volno.
 • 26.09.2023
  thumb
  Kroužek zábavných vědeckých pokusů pro děti 1. - 5. třídy bude na naší škole zahájen v úterý 10. 10. 2023 v době od 13:30 do 14:30 hodin. Podrobnější informace získáte na www.veselaveda.cz.