Základní
škola

Konzultace rodič - žák - učitel

Konzultace rodič – žák - učitel

Konzultace o chování a prospěchu žáka probíhá na naší škole ve třech – rodič, žák a učitel. Individuální setkání v předem dohodnutých termínech se konají dvakrát ročně v listopadu a v dubnu.

Cílem je: 

 • seznámit rodiče s pokroky žáka a společně naplánovat další postup v učení žáka.
 • naučit žáky přebírat zodpovědnost za své vlastní učení.

Společné konzultace u žáka rozvíjí:

 • schopnost pojmenovat pokroky ve svém učení, pojmenovat problém, na který je dobré se soustředit.

· sebehodnocení své práce (pokrok, úspěch).

· otevřeně diskutovat, hledat cestu pro další rozvoj učení.

 • zodpovědnost a samostatnost za vlastní učení.

Učitel:

 • konzultace jsou podloženy konkrétními výstupy, důkazy o učení žáka, žákovské práce, ukázky zlepšení

· tvrzení o kompetencích jsou podloženy konkrétními pozorovacími záznamy

· s žákem připraví sebehodnocení za určité období

· konzultace probíhá v soukromí, v pozitivní a otevřené atmosféře

· vede rozhovor tak, aby všichni zúčastnění našli cestu, aby se žák uměl co nejlépe učit a jak dosáhl v učení svého osobního maxima

 • se snaží o navázání spolupráce, rozhovory vede optimisticky, s projevem pozitivního vztahu k žákovi

Struktura:

 • žák si ve spolupráci s vyučujícími připraví sebehodnocení
 • čeho za dané období dosáhl, jak mu jde učení, jak se mu daří plnit povinnosti,
 • čeho si cení na své práci,
 • jaké problémy ve své práci vidí,
 • navrhne způsob, co by s tím mohl sám udělat

· samotná konzultace trvá 15-20 minut

· v rozhovoru má první slovo žák, dále učitel, poté rodiče

· učitel vede rozhovor k tomu, aby všechny strany směřovaly ke konkrétním návrhům, kam se bude žákovo snažení ubírat

· učitel vede rozhovor pozitivním způsobem, spíše než na kritiku se zaměřuje na posun po malých krocích v žákově učení

 

 • 25.02.2023
  thumb
  Klub rodičů při ZŠ Hlučín-Darkovičky pořádá v sobotu 25.2.2023 MAŠKARNÍ KARNEVAL. Zahájení ve 14:00 v KD DARKOVIČKY. 
 • 03.02.2023
  thumb

  V době pololetních a jarních prázdnin můžete využít volnočasové aktivity v DDM Hlučín. Podrobnější informace v přiložených dokumentech. Přihlášky na www.ddmhlucin.cz.

 • 18.11.2022
  thumb
  Podle ustanovení § 24,ods. 2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji dne 18. 11. 2022 ředitelské volno.
 • 12.11.2022
  thumb
  Klub rodičů při ZŠ Hlučín-Darkovičky pořádá v sobotu 12. 11. 2022 od 20:00 v KD Darkovičky tradiční ŠKOLNÍ VEČÍREK, který je stejně jako v předchozích letech v duchu "Dobře se bav a protancuj střevíce". 
 • 04.10.2022
  thumb
  Kroužek zábavných vědeckých pokusů pro děti 1. - 5. třídy bude na naší škole zahájen v úterý 4. 10. 2022 v době od 13:30 do 14:30 hodin. Podrobnější informace získáte na www.veselaveda.cz.
 • 03.10.2022
  thumb
  Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2022 - 2023. Schůzky budou zahájeny v týdnu 3. - 7. 10. 2022, vyjímku mají kroužky jiných organizací. Bližší informace k termínům a platbám jednotlivých kroužků si můžete přečíst v přiloženém dokumentu.