Základní
škola

Konzultace rodič - žák - učitel

Konzultace rodič – žák - učitel

Konzultace o chování a prospěchu žáka probíhá na naší škole ve třech – rodič, žák a učitel. Individuální setkání v předem dohodnutých termínech se konají dvakrát ročně v listopadu a v dubnu.

Cílem je: 

 • seznámit rodiče s pokroky žáka a společně naplánovat další postup v učení žáka.
 • naučit žáky přebírat zodpovědnost za své vlastní učení.

Společné konzultace u žáka rozvíjí:

 • schopnost pojmenovat pokroky ve svém učení, pojmenovat problém, na který je dobré se soustředit.

· sebehodnocení své práce (pokrok, úspěch).

· otevřeně diskutovat, hledat cestu pro další rozvoj učení.

 • zodpovědnost a samostatnost za vlastní učení.

Učitel:

 • konzultace jsou podloženy konkrétními výstupy, důkazy o učení žáka, žákovské práce, ukázky zlepšení

· tvrzení o kompetencích jsou podloženy konkrétními pozorovacími záznamy

· s žákem připraví sebehodnocení za určité období

· konzultace probíhá v soukromí, v pozitivní a otevřené atmosféře

· vede rozhovor tak, aby všichni zúčastnění našli cestu, aby se žák uměl co nejlépe učit a jak dosáhl v učení svého osobního maxima

 • se snaží o navázání spolupráce, rozhovory vede optimisticky, s projevem pozitivního vztahu k žákovi

Struktura:

 • žák si ve spolupráci s vyučujícími připraví sebehodnocení
 • čeho za dané období dosáhl, jak mu jde učení, jak se mu daří plnit povinnosti,
 • čeho si cení na své práci,
 • jaké problémy ve své práci vidí,
 • navrhne způsob, co by s tím mohl sám udělat

· samotná konzultace trvá 15-20 minut

· v rozhovoru má první slovo žák, dále učitel, poté rodiče

· učitel vede rozhovor k tomu, aby všechny strany směřovaly ke konkrétním návrhům, kam se bude žákovo snažení ubírat

· učitel vede rozhovor pozitivním způsobem, spíše než na kritiku se zaměřuje na posun po malých krocích v žákově učení

 

 • 01.07.2024
  thumb
  V době hlavních prázdnin bude školní družina ZŠ zprovozněna v termínu 8. 7. - 12. 7. 2024, předem přihlášeným žákům. Mimo tento termín bude škola i školní družina ZŠ od 1. 7. do 30. 8. 2024 uzavřena.
 • 05.04.2024
  thumb
  V Pátek 5. 4. 2024 se žáci a zaměstnanci ZŠ Darkovičky již tradičně přidávají svou účastí k celorepublikové akci "Ukliďme Česko". 
 • 23.02.2024
  thumb
  V pátek 23. 2. 2023  se od 9:30 uskuteční v KD Darkovičky školní kolo RECITAČNÍ SOUTĚŽE. Zájemci mohou přijít podpořit děti naší ZŠ.
 • 13.02.2024
  thumb
  13. - 20. února 2024 se zapojujeme do "Týdne pro wellbeing ve škole", protože chceme školy, kde se všichni cítí dobře, navazují funkční a podpůrné vztahy a mohou naplno rozvinout svůj potenciál.
 • 09.10.2023
  thumb
  Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2023 - 2024. Schůzky budou zahájeny v týdnu 9. - 13. 10. 2023, vyjímku mají kroužky jiných organizací, které probíhají již od září (Sportovní gymnastika). Bližší informace k termínům a platbám jednotlivých kroužků si můžete přečíst v přiloženém dokumentu.
 • 29.09.2023
  thumb
  Podle ustanovení § 24,ods. 2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji dne 29. 9. 2023 ředitelské volno.