Základní
škola

Konzultace rodič - žák - učitel

Konzultace rodič – žák - učitel

Konzultace o chování a prospěchu žáka probíhá na naší škole ve třech – rodič, žák a učitel. Individuální setkání v předem dohodnutých termínech se konají dvakrát ročně v listopadu a v dubnu.

Cílem je: 

 • seznámit rodiče s pokroky žáka a společně naplánovat další postup v učení žáka.
 • naučit žáky přebírat zodpovědnost za své vlastní učení.

Společné konzultace u žáka rozvíjí:

 • schopnost pojmenovat pokroky ve svém učení, pojmenovat problém, na který je dobré se soustředit.

· sebehodnocení své práce (pokrok, úspěch).

· otevřeně diskutovat, hledat cestu pro další rozvoj učení.

 • zodpovědnost a samostatnost za vlastní učení.

Učitel:

 • konzultace jsou podloženy konkrétními výstupy, důkazy o učení žáka, žákovské práce, ukázky zlepšení

· tvrzení o kompetencích jsou podloženy konkrétními pozorovacími záznamy

· s žákem připraví sebehodnocení za určité období

· konzultace probíhá v soukromí, v pozitivní a otevřené atmosféře

· vede rozhovor tak, aby všichni zúčastnění našli cestu, aby se žák uměl co nejlépe učit a jak dosáhl v učení svého osobního maxima

 • se snaží o navázání spolupráce, rozhovory vede optimisticky, s projevem pozitivního vztahu k žákovi

Struktura:

 • žák si ve spolupráci s vyučujícími připraví sebehodnocení
 • čeho za dané období dosáhl, jak mu jde učení, jak se mu daří plnit povinnosti,
 • čeho si cení na své práci,
 • jaké problémy ve své práci vidí,
 • navrhne způsob, co by s tím mohl sám udělat

· samotná konzultace trvá 15-20 minut

· v rozhovoru má první slovo žák, dále učitel, poté rodiče

· učitel vede rozhovor k tomu, aby všechny strany směřovaly ke konkrétním návrhům, kam se bude žákovo snažení ubírat

· učitel vede rozhovor pozitivním způsobem, spíše než na kritiku se zaměřuje na posun po malých krocích v žákově učení

 

 • 03.06.2020
  thumb

  Dle vyhlášky č.211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 se bude vycházet z těchto kritérií:

 • 08.04.2020
  thumb

  Velikonoce už jsou tady, a tak přejeme Vám všichni dohromady bohatou pomlázku a hodně štěstí, hlavně však radost, jež jaro věští. 

  Veselé Velikonoce přejí zaměstanci ZŠ a MŠ Hlučín-Darkovičky.

 • 05.04.2020
  thumb
  V době uzavření naší školy nezahálíme. Pilně se pracuje na realizaci "Přírodní zahrady ZŠ Hlučín - Darkovičky". 
 • 11.03.2020
  thumb

  Od 11.3.2020 je  základní škola dle nařízení Ministerstva zdravotnictví uzavřena. Děti, chodící do školní jídelny, budou automaticky odhlášeny po celou dobu platnosti opatření.

 • 09.03.2020
  thumb
  Naše škola se  poprvé zapojí do akce na podporu dětského čtenářství s názvem Noc s Andersenem. Náhradní termín akce bude upřesněn.
 • 22.02.2020
  thumb
  Klub rodičů při ZŠ Hlučín-Darkovičky pořádá v sobotu 22.2.2020 MAŠKARNÍ KARNEVAL. Zahájení ve 14:00 v KD DARKOVIČKY.