Základní
škola

Konzultace rodič - žák - učitel

Konzultace rodič – žák - učitel

Konzultace o chování a prospěchu žáka probíhá na naší škole ve třech – rodič, žák a učitel. Individuální setkání v předem dohodnutých termínech se konají dvakrát ročně v listopadu a v dubnu.

Cílem je: 

 • seznámit rodiče s pokroky žáka a společně naplánovat další postup v učení žáka.
 • naučit žáky přebírat zodpovědnost za své vlastní učení.

Společné konzultace u žáka rozvíjí:

 • schopnost pojmenovat pokroky ve svém učení, pojmenovat problém, na který je dobré se soustředit.

· sebehodnocení své práce (pokrok, úspěch).

· otevřeně diskutovat, hledat cestu pro další rozvoj učení.

 • zodpovědnost a samostatnost za vlastní učení.

Učitel:

 • konzultace jsou podloženy konkrétními výstupy, důkazy o učení žáka, žákovské práce, ukázky zlepšení

· tvrzení o kompetencích jsou podloženy konkrétními pozorovacími záznamy

· s žákem připraví sebehodnocení za určité období

· konzultace probíhá v soukromí, v pozitivní a otevřené atmosféře

· vede rozhovor tak, aby všichni zúčastnění našli cestu, aby se žák uměl co nejlépe učit a jak dosáhl v učení svého osobního maxima

 • se snaží o navázání spolupráce, rozhovory vede optimisticky, s projevem pozitivního vztahu k žákovi

Struktura:

 • žák si ve spolupráci s vyučujícími připraví sebehodnocení
 • čeho za dané období dosáhl, jak mu jde učení, jak se mu daří plnit povinnosti,
 • čeho si cení na své práci,
 • jaké problémy ve své práci vidí,
 • navrhne způsob, co by s tím mohl sám udělat

· samotná konzultace trvá 15-20 minut

· v rozhovoru má první slovo žák, dále učitel, poté rodiče

· učitel vede rozhovor k tomu, aby všechny strany směřovaly ke konkrétním návrhům, kam se bude žákovo snažení ubírat

· učitel vede rozhovor pozitivním způsobem, spíše než na kritiku se zaměřuje na posun po malých krocích v žákově učení

 

 • 04.10.2022
  thumb
  Kroužek zábavných vědeckých pokusů pro děti 1. - 5. třídy bude na naší škole zahájen v úterý 4. 10. 2022 v době od 13:30 do 14:30 hodin. Podrobnější informace získáte na www.veselaveda.cz.
 • 03.10.2022
  thumb
  Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2022 - 2023. Schůzky budou zahájeny v týdnu 3. - 7. 10. 2022, vyjímku mají kroužky jiných organizací. Bližší informace k termínům a platbám jednotlivých kroužků si můžete přečíst v přiloženém dokumentu.
 • 01.09.2022
  thumb
  HARMONOGRAM 1. TÝDNE ŠKOLNÍHO ROKU
 • 01.09.2022
  thumb
  Zahájení nového školního roku proběhne 1. září v 8:00 na ZAHRADĚ ZŠ (v nepříznivém počasí v tělocvičně) v Darkovičkách. Součástí bude také "Požehnání pro školáky". Těší se na vás učitelé a pracovníci školy.
 • 31.08.2022
  thumb
  Obědy je možno odebírat od pátku 2. 9. 2022. Nahlášení stravy lze provést přes www.strava.cz, nutno také nahlásit osobně v ZŠ od čtvrtku 1. 9. 2022. Bližší informace naleznete po otevření souboru.
 • 11.07.2022
  thumb
  V době od 11. 7. do 15. 7. 2022 proběhne v prostorách ZŠ Hlučín-Darkovičky PRÁZDNINOVÁ DRUŽINA, která je určena pro děti 1. - 3. tříd. Přihlášky a podrobnější informace obdrží děti navštěvující ŠD v průběhu měsíce dubna.