Základní
škola

Čtenářství na naší škole

 

„Platí-li, že vzdělání je důsledek čtení, pak platí i to, že upadá-li čtenářská gramotnost, snižuje se zákonitě i celková úroveň vzdělání.“

J. Trávníček

Čtenářem se člověk nestane jen tak, musí se ke čtení pročíst. Potřeba číst však není u dětí samozřejmostí, neboť je velmi náročné. Čtení totiž vyžaduje od čtenáře aktivitu, kterou by mělo doplňovat myšlení. Není to tedy snadná činnost. Je zdlouhavá a vyžaduje trpělivost. Právě v tomto období je pro děti důležitá podpora dospělých. Svým působením by měli vzbudit u dítěte zájem o četbu a co nejvíce zpříjemnit čtení společně prožitými chvílemi. Záměrně a zároveň nenápadně na dítě působit a vhodnými prostředky rozvíjet u každého dítěte čtenářství a tím podpořit čtenářskou gramotnost.

Co je to ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST?

Je to celoživotně rozvíjející se vybavenost člověka vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů textů, se kterými se setkává.  Čtenářsky gramotný člověk rozumí psanému, přemýšlí nad textem a je schopen jej využít k dosažení vlastních cílů, k rozvoji vlastních vědomostí a potenciálu. Čtenáři čtou, aby se učili, aby se zapojili do společenství čtenářů, a také pro zábavu.

Jak podporujeme ROZVOJ ČTENÁŘSTVÍ A ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI u našich žáků?

 • Vytváříme vhodné podmínky:
 1. Nikdo na naší škole nepovažuje čtení za ztrátu času a snažíme se být pro žáky modelem čtenáře.
 2. Žáci mají dostatek času na čtení ve škole v hodinách Dílen čtení, které jsou součástí rozvrhu.
 3. Učitelky žákům předčítají i tehdy, když už sami umějí číst.
 4. Naše škola nabízí svým žákům výběr různorodých knih, které máme ve školní knihovně nebo na chodbách.
 5. Žáci si mohou vybírat knihy podle vlastní volby.
 6. Dáváme žákům prostor pro sdílení  čtenářských zážitků a propojujeme čtení se psaním (referáty, vizitky, čtenářské úkoly, metody kritického myšlení).
 7. Učitelky umějí čtení vyučovat (ovládají čtenářské strategie, umějí modelovat a vést žáky k výběru textu) a dokáží svým žákům doporučit vhodnou knihu, která by je mohla zaujmout.
 • Volíme vhodné metody:

Učíme číst genetickou metodou a při práci s texty volíme metody Kritického myšlení.

 • Nabízíme příležitosti:

Dílny čtení a psaní máme součástí výuky, společně čteme příběhy, které mají zajímavý potenciál. Pořádáme odpolední Lekce s rodiči nad zajímavou knihou a seznamujeme je tak s tím, jak pracujeme. Vybízíme starší čtenáře k předčítání mladším spolužákům a spolupracujeme s učitelkami mateřské školy. Uspořádali jsme s pomocí rodičů Burzu knih a účastníme se projektu Noc s Andersenem.

Jaké čtenáře bychom rády vychovaly? Takové, kteří …

 • rádi čtou a čtení je pro ně jedna z možností, jak trávit svůj volný čas.
 • přemýšlí o obsahu i smyslu čteného.
 • vyvozují z přečteného závěry, hodnotí text a rozpoznají záměr autora.
 • dokáží si poradit s různými texty a využít je ke svým studijním účelům.
 • sdílí zážitky z četby s ostatními spolužáky.
 • ví, že čtenářství souvisí se vzděláním a čtenářské dovednosti zúročují ve svém životě.
 • 01.09.2022
  thumb
  HARMONOGRAM 1. TÝDNE ŠKOLNÍHO ROKU
 • 01.09.2022
  thumb
  Zahájení nového školního roku proběhne 1. září v 8:00 na ZAHRADĚ ZŠ (v nepříznivém počasí v tělocvičně) v Darkovičkách. Součástí bude také "Požehnání pro školáky". Těší se na vás učitelé a pracovníci školy.
 • 31.08.2022
  thumb
  Obědy je možno odebírat od pátku 2. 9. 2022. Nahlášení stravy lze provést přes www.strava.cz, nutno také nahlásit osobně v ZŠ od čtvrtku 1. 9. 2022. Bližší informace naleznete po otevření souboru.
 • 11.07.2022
  thumb
  V době od 11. 7. do 15. 7. 2022 proběhne v prostorách ZŠ Hlučín-Darkovičky PRÁZDNINOVÁ DRUŽINA, která je určena pro děti 1. - 3. tříd. Přihlášky a podrobnější informace obdrží děti navštěvující ŠD v průběhu měsíce dubna.
 • 30.06.2022
  thumb

  Podle ustanovení § 24,ods. 2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji dne 30. 6. 2022 ředitelské volno.

   

 • 09.12.2021
  thumb
  Dne 9. 12. 2021 proběhme od 16,30 do 20,00 hodin v KD v Hlučíně workshop, který je organizován v rámci projektu  MAP (místní akční plán Hlučínska) „Agrese je OK - naučte se ovládat agresi u dětí “.  Nutná rezervace (max. do 6.12.201) na email: maphlucinskors@seznam.cz.