Základní
škola

Škola v přírodě

V termínu od 7. do 12. října byl realizován ZŠ Darkovičky ozdravný pobyt pro žáky 1. až 5. tříd.

Mladší žáci strávili týden v čarokrásném prostředí Jeseníků v hotelu Neptun a starší žáci vyrazili do Penzionu Školka – Léskové, který se nachází v Beskydech v obci Velké Karlovice.

Pobyt byl financován z projektu v rámci Národního programu životního prostředí a byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí. Předmětem projektu byla realizace dvou ozdravných pobytů s ekologickým výukovým programem "Les ve škole, škola v lese".

Pro žáky byl připraven celodenní program, o který se postaraly učitelky ZŠ Darkovičky ve spolupráci s lektory z agentury Rozchodník.

Žáci celý týden získávali informace o přírodě, o její ochraně a o jejím významu pro člověka. Naučili se poznávat stromy, lesní zvířata a jejich stopy, lesní patra, přírodniny, aj. Kromě výuky byly pro žáky připraveny hry, soutěže, diskotéka, procházky. Odpolední program měli na starost lektoři, kteří pro žáky připravili různé venkovní aktivity. Každý večer probíhal SCUK, kde jsme si společně zhodnotili den a ocenili, co se nám podařilo.

Asi největším zážitkem pro obě skupiny byl celodenní výlet. Nižší ročníky se vydaly do Karlovy Studánky. Zde navštívili geologickou expozici kamenů, vodopády, pitný pavilon s léčivým pramenem. Skupina z Beskyd podnikla výlet do Nového Hrozenkova, kde se nachází Památník Antonína Strnadla. Zde žáci navštívili stálou výstavu z díla A. Strnadla, ale také byla k vidění část exponátů z „Výstavy salašnictví“. Zhlédli i výstavu „Lidová strava na Valašsku“, kde se dozvěděli zajímavosti o tradičních valašských pokrmech. Žákům bylo předvedeno tkaní koberců a spřádání vlny na kolovrátku. Tkaní i předení si mohli žáci vyzkoušet. Na závěr výletu si všichni koupili suvenýr na památku.

Počasí nám nepřálo, téměř každý den pršelo, ale i přesto jsme vše ve zdraví zvládli. Pobyt jsme si moc užili a odvezli si nejen spoustu zážitků, ale také mnoho získáných vědomostí.

Fotky ze Školy v přírodě si můžete prohlédnout ve FOTOGALERII jednotlivých tříd.

 • 03.06.2020
  thumb

  Dle vyhlášky č.211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 se bude vycházet z těchto kritérií:

 • 08.04.2020
  thumb

  Velikonoce už jsou tady, a tak přejeme Vám všichni dohromady bohatou pomlázku a hodně štěstí, hlavně však radost, jež jaro věští. 

  Veselé Velikonoce přejí zaměstanci ZŠ a MŠ Hlučín-Darkovičky.

 • 05.04.2020
  thumb
  V době uzavření naší školy nezahálíme. Pilně se pracuje na realizaci "Přírodní zahrady ZŠ Hlučín - Darkovičky". 
 • 11.03.2020
  thumb

  Od 11.3.2020 je  základní škola dle nařízení Ministerstva zdravotnictví uzavřena. Děti, chodící do školní jídelny, budou automaticky odhlášeny po celou dobu platnosti opatření.

 • 09.03.2020
  thumb
  Naše škola se  poprvé zapojí do akce na podporu dětského čtenářství s názvem Noc s Andersenem. Náhradní termín akce bude upřesněn.
 • 22.02.2020
  thumb
  Klub rodičů při ZŠ Hlučín-Darkovičky pořádá v sobotu 22.2.2020 MAŠKARNÍ KARNEVAL. Zahájení ve 14:00 v KD DARKOVIČKY.