Základní
škola

Škola v přírodě

Ozdravný pobyt žáků ZŠ Hlučín-Darkovičky v Jeseníkách

Ve dnech 4. – 8. října 2021 se většina dětí i vyučujících ZŠ Hlučín Darkovičky zúčastnila tradiční školy v přírodě na Malé Morávce v hotelu Neptun. V krásném slunečném podzimním počasí prožily děti společně se svými vyučujícími i s instruktory společnosti Rozchodník spousty zážitků při pozorování a zkoumání krásně se zbarvujících lesů Jeseníků.

Do veškerého dění na škole v přírodě se promítalo téma LES. V dopoledních hodinách probíhala každý den výuka s třídními učitelkami. Učilo se nejen v učebnách hotelu, ale také v jeho okolí. Kromě výuky matematiky a českého jazyka měla každá třída buď „Lesní deníky“ nebo „Lapbooky“, které obsahovaly materiály k samostatné nebo skupinové práci dětí - pracovní listy, úkoly, pozorování a informace o lese a dění v něm.  

Odpoledne děti vyrážely do lesů v blízkém okolí hotelu. Prostřednictvím zábavných vzdělávacích aktivit poznávaly les, lesní patra a jejich rostlinné i živočišné zástupce, vodu v lese i pobytové znaky zvířat.

Ve večerních hodinách probíhal různorodý program. Měli jsme pravidelný „SCUK“, kde jsme děti seznámili s programem školy v přírodě a zástupci každé třídy ostatní informovali o tom, co nového se o lese dozvěděli. Další podvečer instruktoři připravili stezku odvahy v lese, který děti znaly z odpoledních aktivit. Zvládnutí celé trasy bylo stvrzeno podpisy všech dětí u táborového ohně. Poslední večer pobytu byla ve znamení diskotéky, kterou si děti parádně užily. Nikdo se nenudil a hlavně, jsme strávili čas se svými kamarády a na čerstvém vzduchu. K večeru pak paní učitelky četly pohádky na dobrou noc a děti tak usínaly se zklidněnou myslí a těšily se na dobrodružství dalšího dne.

Místo plánovaného výletu do Karlovy Studánky, který se neuskutečnil díky nepřízni počasí, se děti odpoledne vydaly po stopách lesních zvířat. Instruktoři rozmístili papírové stopy zvířat po celém hotelu a během putování skupinky dětí navštívily různá stanoviště, kde poznávaly přírodniny. Na jednom stanovišti si také zazpívaly známé písně za doprovodu kytary a hry na Orffovy hudební nástroje.

Na škole v přírodě se dětem moc líbilo, užily si venkovní aktivity, procházky po loukách a lesích, dozvěděly se spousty důležitých informací o lese a v neposlední řadě si pomocí stmelovacích aktivit utužily kolektiv třídy. Pro menší děti to byla vůbec první škola v přírodě, ale i přesto vše zvládly. Všichni doufáme, že příští rok bychom mohli znovu vyrazit do Jeseníků a s instruktory společností Rozchodník zjišťovat nejen nové informace o ekosystému les, ale také prožívat spoustu nových a třeba i netradičních zážitků.   

Celá akce s názvem "Ozdravný pobyt ZŠ Hlučín-Darkovičky 2021" se uskutečnila zejména za podpory Státního fondu životního prostředí České republiky (SFŽP ČR), v rámci Výzvy č.6/20219 Národního programu životního prostředí, který na tento „Ozdravný projekt“ žákům přispěl částkou 75.600,- Kč. A protože se škola v přírodě uskutečňuje ve dvouletém intervalu, schválila Rada města Hlučína příspěvek nejen žákům 3. třídy, ale i žákům 4. třídy, to vše v celkové výši 66.000,- Kč. Díky oběma výše uvedeným subjektům, kteří se na úplatě nákladů podíleli, tak rodiče za pětidenní pobyt platili velmi vstřícné částky.

Děkujeme jak SFŽP České republiky, tak i zřizovateli - Městskému úřadu v Hlučíně! 

Fotky ze Školy v přírodě si můžete prohlédnout ve FOTOGALERII jednotlivých tříd.

 • 11.07.2022
  thumb
  V době od 11. 7. do 15. 7. 2022 proběhne v prostorách ZŠ Hlučín-Darkovičky PRÁZDNINOVÁ DRUŽINA, která je určena pro děti 1. - 3. tříd. Přihlášky a podrobnější informace obdrží děti navštěvující ŠD v průběhu měsíce dubna.
 • 30.06.2022
  thumb

  Podle ustanovení § 24,ods. 2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji dne 30. 6. 2022 ředitelské volno.

   

 • 09.12.2021
  thumb
  Dne 9. 12. 2021 proběhme od 16,30 do 20,00 hodin v KD v Hlučíně workshop, který je organizován v rámci projektu  MAP (místní akční plán Hlučínska) „Agrese je OK - naučte se ovládat agresi u dětí “.  Nutná rezervace (max. do 6.12.201) na email: maphlucinskors@seznam.cz.
 • 03.09.2021
  thumb
  Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2021 - 2022. Schůzky budou zahájeny v týdnu 11. - 14. 10. 2021, vyjímku mají kroužky jiných organizací. Bližší informace k termínům a platbám jednotlivých kroužků si můžete přečíst v přiloženém dokumentu.
 • 01.09.2021
  thumb
  Zahájení nového školního roku proběhne 1. září v 8:00 v TĚLOCVIČNĚ v Darkovičkách. Před slavnostním zahájením se můžete zúčastnit "Požehnání pro školáky" v místní kapli v 7,30. 
 • 01.09.2021
  thumb
  Obědy je možno odebírat od čtvrtku 2. 9. 2021. Nahlášení stravy lze provést přes www.strava.cz, nutno také nahlásit osobně v ZŠ od středy 1. 9. 2021. Bližší informace naleznete po otevření souboru.