Mateřská
škola

Profil školy

Provoz v mateřské škole:

pondělí – pátek v době od 6,30 hodin do 16,30 hodin

 • Dvoutřídní mateřská škola – věk dětí 3–6 let
 • Zřizovatel je město Hlučín
 • Kapacita mateřské školy je 56 dětí
 • Naše mateřská škola s celodenním provozem se řídí Školským zákonem č.561/2004 Sb. a vyhláškou č.14 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • Učitelky MŠ se řídí při své práci s dětmi Rámcovým vzdělávacím programem PŠ, který je rozpracován do Školního vzdělávacího programu s názvem  "Jen si děti všimněte, co je krásy na světě“ a do třídních vzdělávacích programů pro jednotlivé třídy
 • Zavádíme centra aktivit podle programu Začít spolu. Vedeme děti ke skupinové práci, samostatném výběru centra podle zájmu – Kostky, Knihy a písmena, Dramatika, Voda a písek, Hudba, Ateliér, Pokusy a objevy
 • Stravu zajišťuje pro děti i zaměstnance školní jídelna při Základní škole Hornická, Hlučín
 • Do MŠ jsou přijímány děti na základě vyhlášeného zápisu, zpravidla v květnu daného roku
 • O přijetí – nepřijetí dítěte do MŠ jsou rodiče informováni rozhodnutím ředitele školy
 • 10.09.2020
  thumb

  Ve čtvrtek 10. září 2020 v 16.30 hodin se uskuteční v MŠ Darkovičky třídní schůzky pro všechny rodiče (bez účasti dětí).

 • 01.09.2020
  thumb

  Školní rok začíná v úterý 1. září 2020. Provoz MŠ je od 6.30 do 16.30 hodin.

 • 01.09.2020
  thumb
  Pozor nové nařízení od 1. 9. 2020

  Rodič musí mít při vstupu do budovy MŠ roušku či jinou ochranu úst a nosu. Při vstupu do budovy použije dospělý desinfekci.

 • 09.05.2020
  thumb
  Tímto přáníčkem přejeme všem maminkám vše nejlepší ke Dni matek.
 • 06.05.2020
  thumb

  Od pondělí 11. května 2020 bude zahrada MŠ zprovozněna pro děti do 7 let v doprovodu zákonného zástupce.

 • 06.05.2020
  thumb

  Upozorňujeme všechny rodiče, že od září 2020 se zvyšuje úplata za předškolní vzdělávání na částku 400Kč na dítě/měsíc.