Mateřská
škola

Profil školy

Provoz v mateřské škole:

pondělí – pátek v době od 6,30 hodin do 16,30 hodin

 • Třítřídní mateřská škola – věk dětí 3–6 let.
 • Zřizovatel je město Hlučín.
 • Kapacita mateřské školy je 66 dětí.
 • Naše mateřská škola s celodenním provozem se řídí Školským zákonem č.561/2004 Sb. a vyhláškou č.14 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
 • Učitelky MŠ se řídí při své práci s dětmi Rámcovým vzdělávacím programem PV, který je rozpracován do Školního vzdělávacího programu s názvem  "Dej mi ruku, ukážu ti svět.“ a do třídních vzdělávacích programů pro jednotlivé třídy.
 • Zavádíme centra aktivit podle programu Začít spolu. Vedeme děti ke skupinové práci, samostatném výběru centra podle zájmu – Kostky, Knihy a písmena, Dramatika, Voda a písek, Hudba, Ateliér, Pokusy a objevy.
 • Stravu zajišťuje pro děti i zaměstnance školní jídelna při Základní škole Hornická, Hlučín.
 • Do MŠ jsou přijímány děti na základě vyhlášeného zápisu, zpravidla v květnu daného roku.
 • O přijetí – nepřijetí dítěte do MŠ jsou rodiče informováni rozhodnutím ředitele školy.
 • 31.05.2024
  thumb
  Ve čtvrtek 2. května 2024 se v mateřské škole konal zápis předškolních dětí do MŠ Hlučín-Darkovičky pro školní rok 2024/2025.
 • 07.05.2024
  thumb
  MŠ srdečně zve všechny maminky, babičky a ostatní členy rodiny na besídku ke "Dni matek", která se koná v úterý 7. května 2024 od 16.30 hodin v KD-Darkovičky.
 • 02.05.2024
  thumb

  Zápis předškolních dětí do mateřské školy v Hlučíně–Darkovičkách se uskuteční ve čtvrtek 2. května 2024 v době od 10:00 – 16:00 hod.

 • 26.01.2024
  thumb

  Vážení rodiče, milé děti, srdečně Vás zveme na "Dětský maškarní ples", který se uskuteční v pátek 26. ledna 2024 od 16:30 hodin v KD-Darkovičky.

 • 27.12.2023
  thumb
  Mateřská škola Hlučín-Darkovičky bude v době vánočních prázdnin uzavřena od 27. 12. 2023 do 2. 1. 2024. Provoz MŠ začíná ve středu 3. 1. 2024.
 • 04.12.2023
  thumb
  Z důvodu zvýšení cen potravin a nákladů na energie dochází s platností od 1. prosince 2023 k úpravě cen stravného. U mateřských, základních i středních škol se stravné navyšuje celkem o 1,- Kč za oběd. U mateřských škol se navíc navyšuje stravné o 2,- Kč za ranní přesnídávku a 2,- Kč za odpolední svačinku.