Mateřská
škola

O škole

Z historie mateřské školy v Darkovičkách…

Ze zápisu v kronice mateřské školy z roku 1960 se dovídáme, že školka sídlila nejdříve v soukromém domě u Bachů a poté byla umístěna v soukromém domě pana Chvěji.

Odsud se přestěhovala na dlouhá léta do budovy (bývalého) MNV – zde do zasedací místnosti, která byla zároveň hernou, pracovnou a umývárnou; to vše na ploše 35m2. Po šesti letech se školka dočkala dalších dvou místností v této budově.

V šedesátých letech bývalo zapsáno v MŠ kolem 30 dětí. Provoz zařízení byl dopolední: od 7.30 do 13:00, ve středu a v sobotu do 12.00.

Na sklonku šedesátých let sílí tlaky na zvýšení kapacity MŠ a je požadováno, aby MŠ fungovala jako zařízení celodenní. Rovněž se dočítáme o nepříznivých hygienických podmínkách (např. o úsměvné lapálii se „školním“ dvorem: dvůr obývají slepice nájemníků a nedaří se je z prostoru, který využívají děti, vypudit ;).

Na podzim roku 1973 se začalo s výstavbou budovy MŠ na ulici Nový svět. Nová budova je slavnostně otevřena 25. srpna 1975.

Ve školním roce 1975/76 je zapsáno 60 dětí a školka funguje jako zařízení s celodenním provozem.

V dalších letech se počet zapsaných dětí pohybuje od padesáti po sedmdesát dětí v roce 1978/79 ve dvou třídách.

Ve školním roce 1980/81 dochází do školky 74 dětí – do třídy s mladšími dětmi 36 a do třídy předškoláků dokonce 38 dětí!

V osmdesátých letech počet dětí mírně poklesl – na začátku desetiletí je stále ještě počet vysoký (70 dětí), ale na přelomu let 1989/90 v 1. oddělení tří a čtyřletých najdeme 23 zapsaných dětí a předškoláků 24. V tomto roce trpěla MŠ nedostatkem vody - 2× týdně je ke školce přistavována cisterna s vodou.

V devadesátých letech počty dětí dále klesají – pohybují se kolem 45 zapsaných.

Ve školním roce 1996/97 – konkrétně od ledna 1997 – byla snížena kapacita MŠ. Dopoledne jsou děti rozděleny do dvou tříd, ale na odpoledne jsou třídy slučovány.

Tento stav trvá více než deset let.

Ve školním roce 2003/04 vzniká právní subjekt Základní škola a mateřská škola Hlučín-Darkovičky.

Provoz MŠ zajišťují 4 pedagogické pracovnice, 2 provozní zaměstnankyně. Na „mužské“ práce přichází pan školník, učitelkám vypomáhá od roku 2018 asistentka či chůva.

Počet zapsaných dětí se pohybuje kolem 50.

 • 10.09.2020
  thumb

  Ve čtvrtek 10. září 2020 v 16.30 hodin se uskuteční v MŠ Darkovičky třídní schůzky pro všechny rodiče (bez účasti dětí).

 • 01.09.2020
  thumb

  Školní rok začíná v úterý 1. září 2020. Provoz MŠ je od 6.30 do 16.30 hodin.

 • 01.09.2020
  thumb
  Pozor nové nařízení od 1. 9. 2020

  Rodič musí mít při vstupu do budovy MŠ roušku či jinou ochranu úst a nosu. Při vstupu do budovy použije dospělý desinfekci.

 • 09.05.2020
  thumb
  Tímto přáníčkem přejeme všem maminkám vše nejlepší ke Dni matek.
 • 06.05.2020
  thumb

  Od pondělí 11. května 2020 bude zahrada MŠ zprovozněna pro děti do 7 let v doprovodu zákonného zástupce.

 • 06.05.2020
  thumb

  Upozorňujeme všechny rodiče, že od září 2020 se zvyšuje úplata za předškolní vzdělávání na částku 400Kč na dítě/měsíc.