Mateřská
škola

Mateřská škola

Naléhavé informace pro rodiče dětí v MŠ

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

informujeme Vás o tom, že se u jednoho dítěte v MŠ potvrdilo onemocnění COVID-19. Toto dítě navštěvovalo MŠ až do čtvrtku 17. 12., bohužel bylo i na „Vánoční besídce“, která byla organizována pro děti obou tříd. Z výše uvedeného důvodu, a v souladu s § 3 vyhlášky   č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a dle rozhodnutí ředitele ZŠ a MŠ Hlučín-Darkovičky, se souhlasem zřizovatele, se MŠ od 21. 12. 2020 - po dobu 10-ti denní karantény (končící v době vánočních prázdnin), UZAVÍRÁ!  

V souvislosti s trasování všech, kteří v době do 17. 12. 2020 byli s tímto dítětem v MŠ v kontaktu, Vás může kontaktovat Krajská hygienická stanice (KHS). Prosíme, abyste se drželi pokynů pracovníků KHS. Pokud by Vás KHS nekontaktovala, prosím sledujte po dobu 14 dnů sebe i své dítě, pokud se u někoho vyskytnou příznaky onemocnění COVID-19, kontaktujte svého/dětského lékaře s vysvětlením situace a požádejte o zaslání na testování.

Pokud by se nákaza potvrdila i u jiného dítěte, nic se již nemění, protože je MŠ po dobu vánočních prázdnin (až do 3. 1. 2021) uzavřena. MŠ bude opětovně otevřena od 4. 1. 2021. Obědy, prosím, dětem na 21. - 22. 12. 2020 odhlaste.

Omlouváme se za komplikace v době předvánoční, které byly způsobeny nezodpovědným přístupem z řad zákonných zástupců dítěte. Doba opravdu nepřeje "shlukování", snažme se dodržovat nařízení, která mají svá opodstatnění.

                                                         

Mgr., Ing. Petra Fojtíková (ředitelka) vl.r.

     Jiřina Fichnová (vedoucí MŠ) vl.r.


Poslední změna: 21.12.2020 - 13:16 Zpět
 • 18.12.2020
  thumb
  Informujeme Vás o tom, že se u jednoho dítěte v MŠ potvrdilo onemocnění COVID-19. Toto dítě navštěvovalo MŠ až do čtvrtku 17. 12., bohužel bylo i na „Vánoční besídce“, která byla organizována pro děti obou tříd.
 • 17.12.2020
  thumb

  Dovolte mi, abych za Základní školu a mateřskou školu v Hlučíně-Darkovičkách, p.o., upřímně poděkovala v této nelehké době za veškerou pomoc, vstřícnost a podporu našemu zřizovateli – městu Hlučínu, Osadnímu výboru a rodičům našich dětí. Díky patří i všem zaměstnancům školky. Velká pochvala patří všem dětem za to, jak se se ztíženými podmínkami fungování vyrovnaly a jak po celou dobu pracovaly. Mgr. Ing. Petra Fojtíková, ředitelka školy

   

 • 14.12.2020
  thumb

  Mateřská škola bude v době vánočních prázdnin uzavřena od 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021. Provoz začíná v pondělí dne 4. 1. 2021.

 • 03.11.2020
  thumb

  Pokud  dítě nebude navštěvovat celý měsíc MŠ (11–12/2020) budete platit sníženou úplatu v částce 200,- Kč.

  Prosím, abyste si opravili trvalý příkaz.

 • 30.10.2020
  thumb
  MŠ bude znovu otevřená od úterý  3. 11. 2020 / po dodržení 10 denní karantény od 24.10.2020/.
 • 27.10.2020
  thumb
  Vaše dotazy a informace, lze upřesnit na tyto telefonní čísla. Prosím, o trpělivost, protože linky jsou přetížené.