Základní body naší školy

Úspěch

Usilujeme o všestranný rozvoj každého dítěte tak, aby dostalo příležitost zažít úspěch.

  • Dosahujeme výborných vzdělávacích výsledků (účast v soutěžích, závěry hodnocení ČŠI, zapojení do evropských projektů).
  • Vedeme děti k samostatnosti a zodpovědnosti za vlastní učení (hodnocení doplněno o popisnou zpětnou vazbu, portfolia žákovská i učitelská, oceňování a doporučení).
  • Posilujeme vnitřní motivaci a zdravé sebevědomí (zážitkové učení, třída i škola jako tým, sebehodnocení, participace na dění ve škole).


Zpět