Základní body naší školy

Kvalita

Nabízíme kvalitní a smysluplné vzdělání pro 21.století.

  • Používámne strategie vedoucí k rozvoji vědomostí, dovedností a postojů dětí (metody aktivního a kooperativního učení).
  • Nabízíme podnětné materiální prostředí (kvalitně vybavené třídy, samostatné prostory pro školní družinu, jazykové centrum, knihovna, tělocvična, zahrada).
  • Pracujeme s pomůckami a materiály, které podporují učení dětí (IPady, PC technika, dataprojektory v každé třídě, pomůcky k badatelsky orientované výuce, dosupnost knih).
  • Pravidelně zvyšujeme kvalitu a efektivitu své pedagogické práce (kurzy dalšího vzdělávání, účast na letních školách, supervize a mentoring, profesní portfolia).
  • Při plánování a hodnocení respektujeme individualitu každého dítěte (sebehodnocení, rexlexe práce, konzultace ve trojici učitel - dítě - rodič).
  • Otevřeně komunikujeme a poskytujeme informace (týdenní plány, funkční webové stránky).
  • Pořádáme školní i mimoškolní aktivity (školy v přírodě, lyžařské kurzy, plavecký výcvik, zájmové kroužky, dílny a lekce pro rodiče a děti, edukativní výlety).


Zpět