Základní body naší školy

Kvalita

Nabízíme kvalitní a smysluplné vzdělání pro 21.století.

 • Používámne strategie vedoucí k rozvoji vědomostí, dovedností a postojů dětí (metody aktivního a kooperativního učení).
 • Nabízíme podnětné materiální prostředí (kvalitně vybavené třídy, samostatné prostory pro školní družinu, jazykové centrum, knihovna, tělocvična, zahrada).
 • Pracujeme s pomůckami a materiály, které podporují učení dětí (IPady, PC technika, dataprojektory v každé třídě, pomůcky k badatelsky orientované výuce, dosupnost knih).
 • Pravidelně zvyšujeme kvalitu a efektivitu své pedagogické práce (kurzy dalšího vzdělávání, účast na letních školách, supervize a mentoring, profesní portfolia).
 • Při plánování a hodnocení respektujeme individualitu každého dítěte (sebehodnocení, reflexe práce, konzultace ve trojici učitel - dítě - rodič).
 • Otevřeně komunikujeme a poskytujeme informace (týdenní plány, funkční webové stránky).
 • Pořádáme školní i mimoškolní aktivity (školy v přírodě, lyžařské kurzy, plavecký výcvik, zájmové kroužky, dílny a lekce pro rodiče a děti, edukativní výlety).


Zpět
 • 05.04.2024
  thumb

  V pátek 5. 4. 2024 proběhne od 13:00 do 17:00 hodin ZÁPIS PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ do 1. třídy. Podrobné informace získáte na t.č. 595 058 257.

   

 • 19.03.2024
  thumb

  Základní škola a mateřská škola Hlučín-Darkovičky Vás zve v úterý 19. 3. 2024 na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který proběhne v ZŠ i MŠ od 14:30 do 17:00 hodin. Těšíme se na Vás!

   

 • 18.02.2024
  thumb

  V neděli 18. 2. 2024 zveme všechny děti ZŠ a MŠ Hlučín-Darkovičky, za doprovodu rodinných příslušníků, na BRUSLENÍ v Bohumíně. Ledová plocha BOSPOR bude k dispozici pouze pro naši organizaci od 13:30 do 14:45 hodin. Těšíme se na společné sportování.

 • 10.02.2024
  thumb
  Klub rodičů při ZŠ Hlučín-Darkovičky ve spolupráci se ZŠ pořádá v sobotu 10. 2. 2024 MAŠKARNÍ KARNEVAL. Zahájení ve 14:00 v KD DARKOVIČKY. Děti se mohou těšit na balónkové show, zábavné tančení, hry, soutěže a diskotéku. Připravena bude také bohatá tombola a pestré občerstvení. Vstupné je dobrovolné.
 • 24.12.2023
  thumb
  Hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2024 Vám přejí děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Hlučín-Darkovičky.
 • 19.12.2023
  thumb
  Srdečně Vás zveme na "VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ V KAPLI", které proběhne v pátek 22. 12. 2024 v 10,00 hodin. Těší se děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Hlučín-Darkovičky.