Základní body naší školy

Kvalita

Nabízíme kvalitní a smysluplné vzdělání pro 21.století.

 • Používámne strategie vedoucí k rozvoji vědomostí, dovedností a postojů dětí (metody aktivního a kooperativního učení).
 • Nabízíme podnětné materiální prostředí (kvalitně vybavené třídy, samostatné prostory pro školní družinu, jazykové centrum, knihovna, tělocvična, zahrada).
 • Pracujeme s pomůckami a materiály, které podporují učení dětí (IPady, PC technika, dataprojektory v každé třídě, pomůcky k badatelsky orientované výuce, dosupnost knih).
 • Pravidelně zvyšujeme kvalitu a efektivitu své pedagogické práce (kurzy dalšího vzdělávání, účast na letních školách, supervize a mentoring, profesní portfolia).
 • Při plánování a hodnocení respektujeme individualitu každého dítěte (sebehodnocení, reflexe práce, konzultace ve trojici učitel - dítě - rodič).
 • Otevřeně komunikujeme a poskytujeme informace (týdenní plány, funkční webové stránky).
 • Pořádáme školní i mimoškolní aktivity (školy v přírodě, lyžařské kurzy, plavecký výcvik, zájmové kroužky, dílny a lekce pro rodiče a děti, edukativní výlety).


Zpět
 • 04.11.2023
  thumb
  Klub rodičů při ZŠ Hlučín-Darkovičky pořádá v sobotu 4. 11. 2023 od 20:00 v KD Darkovičky "VEČÍREK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY". Cena vstupenky je 200,- Kč. Rezervace a prodej vstupenek od 6.10. 2023 u paní Lenky Piskalové - 721 611 649.
 • 20.04.2023
  thumb

  Dne 20. 4. 2023 proběhme od 17,00 do 18,30 hodin webinář - „Vzrůstající agresivita a agresivní chování u předškolních dětí".  Lektoruje Mgr. Lenka Bínová. Přihlásit se můžete přes odkaz v přiloženém letáčku (přes Google Meet). Webinář je pro účastníky zdarma.

 • 14.04.2023
  thumb

  V pátek 14. 4. 2023 proběhne od 13:00 do 17:00 hodin ZÁPIS PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ do 1. třídy. Podrobné informace získáte na t.č. 595 058 257.

   

 • 06.04.2023
  thumb

  Velikonoce už jsou tady, a tak přejeme Vám všichni dohromady bohatou pomlázku a hodně štěstí, hlavně však radost, jež jaro věští. Veselé Velikonoce přejí zaměstanci ZŠ a MŠ Hlučín-Darkovičky.

 • 01.03.2023
  thumb
  Z důvodu zvýšení cen potravin a nákladů na energie dochází od 1. 3. 2023 k úpravě cen stravného. U dětí MŠ se stravné navyšuje celkem o 4,- Kč (2,- Kč za ranní přesnídávku a 2,- Kč za odpolední svačinku). 
 • 02.02.2023
  thumb

  Dne 2. 2. 2023 proběhme od 17,30 do 19,00 hodin webinář, který organizuje MAS (místní akční skupina Hlučínska) „Ve školce mi bylo fajn, ale budu školákem". Lektoruje Mgr. Lenka Bínová.