Základní body naší školy

Kvalita

Nabízíme kvalitní a smysluplné vzdělání pro 21.století.

 • Používámne strategie vedoucí k rozvoji vědomostí, dovedností a postojů dětí (metody aktivního a kooperativního učení).
 • Nabízíme podnětné materiální prostředí (kvalitně vybavené třídy, samostatné prostory pro školní družinu, jazykové centrum, knihovna, tělocvična, zahrada).
 • Pracujeme s pomůckami a materiály, které podporují učení dětí (IPady, PC technika, dataprojektory v každé třídě, pomůcky k badatelsky orientované výuce, dosupnost knih).
 • Pravidelně zvyšujeme kvalitu a efektivitu své pedagogické práce (kurzy dalšího vzdělávání, účast na letních školách, supervize a mentoring, profesní portfolia).
 • Při plánování a hodnocení respektujeme individualitu každého dítěte (sebehodnocení, rexlexe práce, konzultace ve trojici učitel - dítě - rodič).
 • Otevřeně komunikujeme a poskytujeme informace (týdenní plány, funkční webové stránky).
 • Pořádáme školní i mimoškolní aktivity (školy v přírodě, lyžařské kurzy, plavecký výcvik, zájmové kroužky, dílny a lekce pro rodiče a děti, edukativní výlety).


Zpět
 • 01.09.2019

  Školní jídelna při ZŠ Hlučín, Hornická 7 oznamuje strávníkům, že od 1.9.2019 se mění cena stravného ve školní jídelně.

 • 18.05.2019
  Klub rodičů při Základní škole Hlučín - Darkovičky vás srdečně zve na DEN DĚTÍ aneb DARKOVIČKY SE BAVÍ. Tato tradiční akce proběhne v sobotu 18.května 2019 od 14:00 na hřišti FK DARKOVIČKY. 
 • 23.04.2019
  V úterý 23. 4. 2019 v 9,00 se uskuteční v ZŠ MATEMATICKÁ DÍLNA PŘEDŠKOLÁKŮ A ŠKOLÁKŮ III.
 • 11.04.2019
  V pátek 12.4.2019 proběhne od 13,00 do 17,00 hodin ZÁPIS PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ do 1.třídy. K zápisu si přineste rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, vyplněný dotazník a žádost k přijetí (formuláře obdržíte v MŠ).
 • 21.03.2019
  Ve čtvrtek 21. 3. 2019 v 9,00 hod. se uskuteční v ZŠ MATEMATICKÁ DÍLNA PŘEDŠKOLÁKŮ A ŠKOLÁKŮ II. 
 • 21.02.2019
  Ve čtvrtek 21.2.2019 v 9,00 se uskuteční v ZŠ MATEMATICKÁ DÍLNA PŘEDŠKOLÁKŮ A ŠKOLÁKŮ.
 • 01.12.2018
  V sobotu 1.12.2018 proběhne od 17:00 hodin na prostranství před hasičskou zbrojnicí "Rozsvícení vánočního stromu".
 • 10.11.2018
  Klub rodičů při ZŠ Hlučín-Darkovičky pořádá v sobotu 10. 11. 2018 od 20:00 v KD Darkovičky ŠKOLNÍ VEČÍREK.