Projekty

Příroda jako velká učebna

Naše škola získala peníze z grantu EU na projekt s názvem Příroda jako velká učebna, který bude realizován od 1.6.2011 do 30.6.2012. Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality a efektivity počátečního vzdělávání v oblasti environmentální výchovy, která je součástí školního vzdělávacího programu. Celková hodnota projektu činí 863.561,50 Kč, z toho podíl příspěvku z evropského sociálního fondu je 734.027,27 Kč a podíl národního spolufinancování ze státního rozpočtu ČR je 129.534,23 Kč.

Náplní projektu je umožnit žákům poznávání přírody v jejích přirozených ekosystémech v okolí školy. Proto chceme v rámci projektu zřídit na školní zahradě venkovní učebnu, kde děti mohou přírodu systematicky pozorovat, provádět dlouhodobé i jednorázové pokusy. Na zahradě také žáci vytvoří infocedule ke stromům, založí bylinkovou zahrádku. Škola zakoupí pro žáky pomůcky k pozorování přírody – lupy, mikroskopy, meteorologické stanice, atlasy, encyklopedie, dalekohledy a fotoaparáty.

Všechny činnosti realizované v tomto projektu budou probíhat formou zážitkového učení v 5 projektových dnech během celého školního roku. Projektové dny jsou inspirovány dny významnými pro životní prostředí: Ochrana živočichů, Den stromů, Ukliďme svět, Den Země a Otvírání studánek.

Během celého školního roku budou děti vyplňovat Zápisník pozorovatele přírody, kde si zaznamenají počasí, nakreslí nebo popíší své zážitky a pocity z pozorování přírody. Plánované aktivity budou realizovány prostřednictvím všech pedagogů naší základní školy, lektorů ekologického sdružení, návštěv a programů např. ZOO, planetária, ČOV Hlučín, Lesů ČR.

Aby učitelé mohli být dětem dobrými průvodci při objevování a ochraně přírody, budou i oni proškoleni v oblasti environmentální výchovy lektory ekologického sdružení a také plánujeme školení v oblasti ICT.

Celý projekt bude završen závěrem školního roku 2011/2012 týdenním pobytem ve škole v přírodě, kde děti absolvují program ekologického sdružení a také výstavou v kulturním domě v Darkovičkách, kde budou veřejnosti představeny výstupy celého projektu a také vyhlášen vítěz dětské výtvarně-fotografické soutěže O nejkrásnější strom Darkoviček.


Poslední změna: 20.08.2019 - 08:20 Zpět
 • 01.09.2019

  Školní jídelna při ZŠ Hlučín, Hornická 7 oznamuje strávníkům, že od 1.9.2019 se mění cena stravného ve školní jídelně.

 • 18.05.2019
  Klub rodičů při Základní škole Hlučín - Darkovičky vás srdečně zve na DEN DĚTÍ aneb DARKOVIČKY SE BAVÍ. Tato tradiční akce proběhne v sobotu 18.května 2019 od 14:00 na hřišti FK DARKOVIČKY. 
 • 23.04.2019
  V úterý 23. 4. 2019 v 9,00 se uskuteční v ZŠ MATEMATICKÁ DÍLNA PŘEDŠKOLÁKŮ A ŠKOLÁKŮ III.
 • 11.04.2019
  V pátek 12.4.2019 proběhne od 13,00 do 17,00 hodin ZÁPIS PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ do 1.třídy. K zápisu si přineste rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, vyplněný dotazník a žádost k přijetí (formuláře obdržíte v MŠ).
 • 21.03.2019
  Ve čtvrtek 21. 3. 2019 v 9,00 hod. se uskuteční v ZŠ MATEMATICKÁ DÍLNA PŘEDŠKOLÁKŮ A ŠKOLÁKŮ II. 
 • 21.02.2019
  Ve čtvrtek 21.2.2019 v 9,00 se uskuteční v ZŠ MATEMATICKÁ DÍLNA PŘEDŠKOLÁKŮ A ŠKOLÁKŮ.
 • 01.12.2018
  V sobotu 1.12.2018 proběhne od 17:00 hodin na prostranství před hasičskou zbrojnicí "Rozsvícení vánočního stromu".
 • 10.11.2018
  Klub rodičů při ZŠ Hlučín-Darkovičky pořádá v sobotu 10. 11. 2018 od 20:00 v KD Darkovičky ŠKOLNÍ VEČÍREK.