Projekty

EU peníze školám

Naše škola je od září 2011 zapojena do projektu EU Peníze školám s projektem Kvalitní škola - otevřené dveře do světa. Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení počátečního vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění výuky bude dosaženo vzděláváním pedagogických pracovníků a tvorbou vzdělávacích materiálů, které budou ověřovány ve výuce.

Celková částka na projekt činí 629 254,- Kč. Během prázdnin 2012 byly v rámci projektu nainstalovány 3 interaktivní dataprojektory (1. třída,2. třída a 4. třída), nová výpočetní technika, 2 notebooky a 7 IPad tabletů pro žáky.


Poslední změna: 19.04.2019 - 03:20 Zpět