Projekty

Ekoškola

Škola je zapojena do Mezinárodního programu "Ekoškola".

Když v roce 1994 v Kodani vymysleli Ekoškolu, nemohli tušit, co tím způsobí. Dnes v Ekoškole pracuje 49 000 škol, 16 000 000 žáků z 64 zemích, což z ní dělá největší vzdělávací program pro školy na světě. Jednoduchá, ale vysoce funkční metodika 7 kroků pomáhá žákům, učitelům i rodičům, aby se stali nositeli pozitivních změn ve své škole a obci. Ekoškola všestranně rozvíjí žáky, zlepšuje životní prostředí, školám přináší mezinárodní ocenění, finanční úspory a další výhody. 

V roce 2005 přineslo vzdělávací centrum TEREZA mezinárodní Ekoškolu do České republiky. Program Ekoškola v České republice probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Zapojené školy se mohou opřít o radu a pomoc rozsáhlé sítě partnerů, krajských koordinátorů, konzultantů a  zkušených učitelů v roli mentorů, kteří jim pomohou nanastartovat změny. Učitelé si rozšiřují obzory na seminářích, sdílí své zkušenosti na workshopech, těží z připravených výukových materiálů a přispívají svými příklady dobré praxe. Školy mohou vyučovat a realizovat praktické projekty na zlepšení školy a okolí  již v 9 tématech: Prostředí školy, Energie, Voda, Odpady, Doprava, Šetrný spotřebitel, Biodiverzita, Klimatická změna a Jídlo. 


Poslední změna: 19.04.2019 - 03:03 Zpět